23.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
21 C
Las Palmas de Gran Canaria

Legger ned Bærums sykehjem i Altea (CAN)

Kommunesjefen i Bærum kommune foreslår å avvikle driften ved CAN (Centro Asistencial Noruego) i Altea. CAN i Altea har lenge hatt mange tomme rom og sengeplasser. Tilbudet har over tid ikke vært tilstrekkelig etterspurt blant Bærum kommunes innbyggere.

Den siste SINTEF-rapport om CAN i Altea skriver man:

«Kommunen lykkes ikke med å belegge plassene fullt ut hele året. Dette representerer unødvendige kostnader og tapte inntekter.»

SINTEF skriver videre i rapporten:

«Det foreligger ikke informasjon som kan dokumentere hvorvidt et opphold ved CAN frigjør kapasitet i kommunen i vesentlig grad…. frigjøres eksempelvis ikke korttidsplasser på grunn av et opphold ved CAN i og med at brukerne ved CAN fungerer for godt til at opphold på korttidsavdeling er et alternativ. Tilbudet ved CAN er i hovedsak heller ikke et alternativt for ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset. «

Stavanger kommune ville ut av Altea-prosjektet

Stavanger kommune vedtok allerede i 2019 at de ville ut av prosjektet hvor de har hatt faste plasser på Centro Asistencial Noruego (CAN). I Juli varslet man formelt Bærum kommune at kontrakten med Bærum kommune heves.

Ingen kommuner vil drive sykehjem i Spania

En rekke norske institusjoner har blitt lagt ned siste par år. Bergen kommunes senter i Alfaz del Pi, Betanien, stengte dørene 5. desember 2018. Reuma Sol i Alfaz del Pi er knyttet til norsk revmatikerforbund. Senteret ble slått konkurs og lagt ned tidligere i 2020 etter å ha slitt økonomisk over flere år. Trondheim kommunes senter, Vistamar i Villajoyosa, ble vedtatt lagt ned tidlig i 2020 av Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet.

Solgården i Villajoyosa forblir som et privat tilbud for eldre og pleietrengende som ønsker seg et opphold i Spania.

Mye trøbbel for norske sykehjem i Spania

Allerede under oppstarten gikk ting aldri på skinner. Under byggingen av CAN i Altea havnet man i søksmål med en av entrepenørene. En million kroner måtte betales ut «på rappen» for å unngå at entrepenøren skulle dra fra byggeplassen med maskinene. Når bygget til slutt var ferdig hadde man et branntiløp ved senteret bare dager i forkant. Og når CAN offisielt ble åpnet dørene 28. februar 2002, hadde senteret tekniske mangler og manglende brannsikkerhet.

MILLIONER «BORTE» –  Bildet viser Bærum kommunes tidligere eiendomsdirektør Jan-Egil Klausen da man i 2009 hadde en åpen høring om kommunens resultatløse pengebruk i Spania. Klausen var eiendomsdirektør i Bærum kommunen i perioden Bærum oppførte bygget i Altea. Da Oslos kommunale selskap Omsorgsbygg KF noen år senere ble engasjert for å bygge nok et norsk sykehjem i Altea var han allerede på plass i Oslo. Over 30 millioner kroner ble så brukt på skandaleprosjektet i Altea uten at det ble bygget noe som helst. Folk fra Bærum kommune endte slik opp som både kunde og leverandører gjennom helt nye selskaper man i hastverk opprettet i Spania. Millioner tilhørende kommunens innbyggere «forsvant». Allerede i 2009 var over ti millioner er brukt på «rådgivere», og det er betalt ut millionbeløp det knyttet seg store spørsmål til.
FEIRET 10ÅR i ALTEA – Onsdag 7. mars markerte man 10-års jubileum for CAN i Altea. Bildet er fra jubileums-middagen.
RÅDMANNEN: Arne Waller var formelt direktør for Bærum kommunes spanske selskap. Han fikk tilbringe flere år i Spania under byggefasen og i etterkant. Waller var slik mest i Spania i en vanskelig periode for Bærum kommune. Et titalls personer ansatt i Bærum kommune ble dømt for korrupsjon i tilknytning til flere saker omtalt i norske medier i perioden 2005-2015. Riksrevisor Jørgen Kosmo sa til NRK «Blåøyde kommuner har åpnet for korrupsjon, sier riksrevisor Jørgen Kosmo etter de omfattende korrupsjonssakene i Oslo og Akershus de siste årene». Pengene Bærum kommune «sølte bort» i korrupsjon var i hovedsak knyttet til kommunens eiendomsavdeling.

Les også:

Oslos skandaletomt til 30 millioner kan trolig ikke brukes til noe

Sylvi Listhaug og Oslo-kommunes sykehjemprosjekt i Altea

Åpen høring om Oslo kommunes sykehjemsprosjekt

NRK om «korrupsjon i Bærum kommune»

Direktør på norsk sykehjem i Spania tappet stiftelsen for 14, 6 millioner 

Relaterte saker

- Advertisement -