Sylvi Listhaug og Oslo-kommunes sykehjemprosjekt i Altea

Publisert

Sylvi Listhaug var på partibesøk i Spania hvor hun besøkte Frps lokallag på Costa Blanca og Costa del Sol. Den tidligere ministeren var ansvarlig byråd  i Oslo kommune mens mesteparten av over 30 millioner kroner ble kastet bort på et sykehjem man aldri bygde.

I 2010 rettet Arbeiderpartiet, Rødt og SV mistillitsforslag mot byråden på grunn av hennes dårlige håndtering av saken rundt Oslo kommunes planlagte sykehjem i Altea.

Oslo kommunes og da Listhaugs håndtering av saken om sykehjem i Spania satte trolig en endelig stopper for flere kommunale norske sykehjem i Spania. Bærum kommune driver sitt sykehjem i Altea og et titalls andre Norske kommuners hadde vist interesse for å selv bygge sykehjemsplasser i Spania og for på den måten drive bedre eldre-omsorg i et klima som lindrer og gjør rehabilitering enklere og billigere enn i Norge.

Prosjektet var mer eller mindre dødfødt fra starten av ettersom Oslo kommune valgte kjøpte en uregulert tomt i et naturområde utenfor Altea uten å konsultere kompetente rådgivere. Rådgiverne kommunen brukte fikk fakturere kommunen for flere titalls millioner kroner uten at det noen gang ble tatt så mye som et spadetak på tomta.

Oslo politikere anklaget Listhaug for å holde tilbake informasjon mens millionene rullet ut.

–  Det verste er at skandalens hovedansvarlige, Frp-byråd Sylvi Listhaug, stadig holder tilbake informasjon og forsøker å skjule sannheten om fadesen, sier Erling Folkvord.

Blant annet betalte kommunen ut 5.6 millioner kroner til “prosjektleder” uten at det ble bygget noe som helst. Selskapet som fikk kontrakten eksisterte ikke en gang da de fikk jobben av kommunen og Oslo kommune brøt loven i saken hvor de beviselig betalte ut “svarte penger” som del av oppgjøret for den tomta på Montemolar utenfor Altea.

Store beløp ble betalt ut før det eksisterte noen formell avtale mellom Oslo kommune og deres “konsulenter” i Spania. I selskapene som fakturerte Oslo kommune satt svensker og nordmenn som tidligere hadde arbeidet for Bærum kommune. Sentralt i saken er tidligere ansatte fra Bærum kommune som var sentrale i Oslo kommunes prosjekt nesten fra starten av. Disse ble engasjert i Oslo kommunale selskapet Omsorgsbygg Oslo KF, blant dem direktør Jan-Egil klausen som tidligere var eiendomsdirektør i Bærum kommune den gang de bygget sitt sykehjem i Altea.

Over 30 millioner ble sølt bort på prosjektet i Altea. SpaniaPosten skrev kritisk om prosjektet før Sylvi Listhaug overtok som byråd i Oslo januar 2006  og Frp-byråden hadde alle muligheter til å stoppe prosjektet lenge før det skulle koste skattebetalerne i Oslo kommune over 30 millioner kroner.

Det var byråd Margaret Eckbo som var ansvarlig byråd i Oslo da prosjektet  først ble startet.

Kommunerevisjonen gransket i 2010 Oslo-skandalen og det ble holdt en åpen høring om saken på Oslo rådhus hvor SpaniaPosten var til stede. Ingen ble holdt ansvarlige for at kommunen brukte over tredve millioner kroner på et sykehjem som aldri ble bygget og flere åpenbare regler ble brutt.

Les SpaniaPostens mange artikler om Oslo-kommunes sykehjem i Altea

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter