Åpen høring om Oslo kommunes sykehjemsprosjekt

Publisert

Det blir nå åpen høring i Oslo bystyre om Oslo kommunes sykehjemsprosjekt i Altea. Ting kan tyde på at Oslo kommune kan ha blitt ført bak lyset av deres egne rådgivere i Spania og at ingen av de politisk ansvarlige i Oslo kommune har reagert til tross for at varslene ikke har uteblitt, samtidig som over ti millioner kroner er brukt på advokater og rådgivere.

Rødts Erling Folkvord var i Spania for å undersøke hva som har skjedd. Etter hans besøk har saken blitt løftet opp til ett nytt nivå i Norge. Folkvord sier til Aftenposten at advokatene og konsulentene ikke har gjort annet enn å produsere nye oppdrag for seg selv.

Rune Gerhardsen (AP) krever åpen høring
– Vi har ikke noen annen mulighet nå enn å ha en høring. For når vi ikke får informasjon og de vegrer seg for å svare og de skygger også unna pressen så vidt jeg vet. Da er vi bare nødt til å få kortene på bordet og få høre hva dette er, sier Gerhardsen til TV2.

Oslo kommune har frem til i sommer brukt 23.519.643,- norske kroner på prosjektet hvor ikke så mye som ett spadetak er satt. Over ti millioner er brukt på “rådgivere”, og det er betalt ut millionbeløp det knytter seg store spørsmål til.

Mange usikre momenter knytter seg til fadesen:

Uhyrlige kommisjoner
Det er betalt ut over 30% i kommisjon til en advokat i Spania for tomtekjøpet. Det til tross for at det  på ingen måte er vanlig at kjøper betaler kommisjon ved kjøp av eiendom i Spania. Kommisjon betales av selger, og den er vanligvis  på 5%. Den utbetalte kommisjon er feilaktig bokført i Oslo kommunes regnskaper som “investering”.

Dyr advokat i dobbeltrolle
Det er ikke påvist om noen andre enn Oslo kommunes advokat Carmen Sanz har hørt eller sett noe til det påståtte korrupsjonsforsøket fremsatt av entreprenøren Covalencia S.A. som Oslo kommune valgte for å bygge sykehjemmet. Til tross for at Sanz nå er par t i saken og lite populær på rådhuet i Altea,  representerer hun fortsatt Oslo kommune i Spania. Spansk-Norsk handelskammer anbefalte Carmen Sanz til Oslo kommune, ifølge papirer Spaniaposten har fått tilgang på. Det kommer ikke frem av de samme papirene at det er nettopp Sanz som den gang var president for handelskammeret, noe hun fortsatt er i dag. Carmen Sanz har fått utbetalt 1.893.925 NOK fra Oslo kommune frem til 30.06.2009.

Jan-Egil Clausen, var i 2005 adm. direktør i Omsorgsbygg Oslo KF.  Han fremhevet at Sanz snakket norsk som en av årsakene til at de valgte henne i prosessen rundt kjøpet av den uregulerte tomten på Montemolar.

– Vi har fått anbefalt henne av flere, så snakker hun også norsk noe som er en stor fordel for oss, uttalte Clausen til nettstedet Spaniaguiden.no den gangen.

Clausen ble i juni 2008 flyttet fra Omsorgsbygg til en stilling i Etat for Eiendom og Byfornyelse etter å ha fosøkt å føre bystyret bak lyset om brudd på regelverket i omsorgsbygg.

“Smøretur til Oslo”
– Oslo kommune har invitert politikere fra Partido Popular med følge til Oslo, hvor de ble innlosjert på eksklusive Hotel Continental. Behørig oppvartet på restaurant noen av Oslos dyreste restauranter, Annen Etage og Statholdergaarden. Til nå har det dukket opp kvitteringer på rundt 50.000 kroner for hotellovernatting og besøk på Statholdergaarden.

– Jeg kaller det en smøretur ettersom kommunen var i en vanskelig situasjon. De hadde kjøpt en tomt og satset på at de skulle få byggetillatelse. Og de var avhengig av at de spanske politikerne holdt de muntlige løftene de hadde gitt. Og da er det smøring som skal til og Staadtholdergaarden er et brukbart smøremiddel, uttalte Folkvord til TV 2 Nyhetene tirsdag.

Over fem millioner for “ingenting”
– Det er betalt ut 5.664.273,- NOK til “Axla Consulting S.L” for prosjektledelse i Spania. Dette altså lenge før det første spadestikket er satt i jorda. Hva som er utført av arbeide for disse fem millionene er uklart. Dokumenter som kan gi klarhet i dette er “untatt offentligheten” ifølge representanter for Oslo kommune. Eneste som til nå er sikkert er at kommunen ikke var fornøyd med selskapets innsats og avtalen med svenskene som står bak Axla Consulting S.L. ble opphevet 27.april 2007, etter at over fem millioner var brukt på selskapets tjenester.

Kontrakten omsorgsbygg gjorde med Axla Consulting ble tildelt 27.03.2006  med en kontraktsverdi på 400.000 Euro. Axla skulle levere “Prosjekt- og byggeledelse, inkl. HMS-koordinatorfunksjonene for bygging av rehabiliteringssenter i Altea, Spania”. Ingen har til nå kunne gitt gode svar på Oslo kommune har betalt ut 5.664.273,- for.

Nøyaktiv hva “Axla Consulting SL” driver med utover å fakturere Oslo kommune er usikkert, deres webside www.axlaconsulting.com er “under oppdatering” og det har ikke lyktes Spaniaposten å treffe noen der på mobiltelefonnummeret som er oppgitt der. Undersøkelser viser at selskapet faktisk heter noe helt annet enn hva de opptrer med i papirer til Oslo kommune. “ARTFUL XL APARTMENT CONSULTING S.L”, ble stiftet i 2004 under navnet “MAIN AVENUE SL”  av to advokater i Altea. I mai 2006 overtok en nordmann og en svenske som styreformenn i selskapet. Selskapet ble sommeren 2009 oppløst/konkurs.

Spaniaposten har forsøkt å få tilgang på dokumenter som viser mer om forholdet mellom Oslo kommune og “ARTFUL XL APARTMENT CONSULTING S.L” alias “Axla Consulting SL” men disse dokumentene er ifølge kommunen “unntatt offentligheten”.

Betalte ut penger før kontrakt

Rød’s Erling Folkvord har spurt FrP byråd Listhaug om tildelingen av kontrakten til “Axla” og utbetalingene av av millionbeløp.

– Det ble til sammen utbetalt noe i overkant av 5 millioner kroner til “Axla” for perioden høsten 2005 til og med mars 2007, svarte byråden.

Datoen for tildeling av kontrakten er 27. mars 2006. Oslo kommune starte altså utbetlingene av penger til “Axla” lenge før de i det hele tatt offisielt var tildelt oppdraget.

– Utbygger Covalencia S.L. som fikk byggeoppdraget av Oslo kommune, ble ifølge det spanske handelsregisteret fisjonert og oppløst i desember 2006, før Oslo kommune tegnet kontrakt med samme selskapet.

Hvorfor fortsatte Oslo kommune?
– Den største utsikkerheten er trolig hvorfor ingen i Oslo kommune stoppet prosjektet eller byttet ut sine “rådgivere” etter å ha brukt millioner uten noen reell fremgang i prosjektet. Den ansvarlige FrP-byråden, Sylvia Listhaug, la selv ned grunnstein på tomta som fortsatt står ubebygd.

Kommentar: Nesten flaut å være norsk i Altea…

Kommentar: Farse om Oslo kommunes planlagte sykehjem i Altea

Rådhuset kritiserer Oslo kommunes advokat Carmen Sanz

Oslo kommune anmelder utbygger i korrupsjonsak

Kaller beskyldningene fra Oslo kommune “en skandale”

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter