Innrømmer feilslått satsning på norsk eldreomsorg i Spania

Publisert

I presentasjonen til hovedutvalget for bistand og omsorg 7. oktober ble det lagt frem data som viser at Bærum kommunes satsning på eldreomsorg i Spania ikke har fungert i henhold til det som har vært det definerte målet.

Se video fra hovedutvalget 7. oktober.

I presentasjonen for utvalget la man frem data som viser at senteret i Spania primært har vært brukt av friskeste blant de eldre i Bærum. De mer syke har i langt mindre grad dratt til Spania etter tilfeller hvor belastningen ved selve reisen har ført til at pasienter har havnet rett på sykehus etter ankomst.

I Bærum kommunes handlingsprogram for 2021-2024 foreslås det at man avvikler senteret i Altea.

Formålet for CAN-senteret i Altea har vært å fungere som et sted for rehabilitering.
På senterets webside skriver man:

«Centro Asistencial Noruego (CAN) er et senter med 38 rehabiliteringsplasser. Plassene tildeles etter lov om helsetjenester i kommunene i den hensikt å vedlikeholde eksisterende funksjoner eller gjenvinne tapte funksjoner.

Søker har behov for rehabilitering for å styrke sin funksjon gjennom aktivisering og hverdagsrehabilitering etter brudd eller akutt funksjonstap. Behov for rehabilitering må være her og nå, det er ikke anledning til å ønske reisetidspunkt.»

HELSEFREMMENDE IKKE REHABILITERING: Under presentasjonen for utvalget kom det frem at bare et fåtall av brukerne ved senteret hadde rehabilitering som formål.

Konklusjonen fra Bærum kommune er at aktiviteten i Spania bare i liten grad har gitt rehabilitering for kommunens brukere. I hovedsak har opphold vært helsefremmende men dette har ikke vært målet med et slikt senter i Spania. Bakgrunnen for kommunens anbefaling om at senteret legges ned er at partnerne trekker seg ut av prosjektet.

Stavanger kommune vedtok allerede i 2019 at de ville ut av partnerskapet de har hatt med Bærum kommune i Altea. Asker kommune har fra før av leid fire plasser ved CAN. Dette er dårlig økonomi for kommunen og av juridiske årsaker kan man ikke leie ut mer enn åtte plasser totalt.

Senteret har stått tomt mesteparten av 2020 på grunn av Corona-viruset. I Bærum kommunes Handlingsprogram 2021-2024: «Med bakgrunn i pandemiens utbredelse i hele Europa, og i Spania spesielt, er det svært lite sannsynlig at innbyggere fra Bærum vil kunne reise til CAN for å motta et rehabiliteringstilbud der første halvår 2021.

SINTEF om CAN i Altea Det foreligger ikke informasjon som kan dokumentere hvorvidt et opphold ved CAN frigjør kapasitet i kommunen i vesentlig grad…. frigjøres eksempelvis ikke korttidsplasser på grunn av et opphold ved CAN i og med at brukerne ved CAN fungerer for godt til at opphold på korttidsavdeling er et alternativ. Tilbudet ved CAN er i hovedsak heller ikke et alternativt for ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset. “

Norske kommuners forsøk på eldreomsorg i Spania har vært plaget med et stort antall skandaler, inklusive kriminelle forhold.

Bærum kommune følger andre norske kommuner ut av Spania

Nå følger Bærum kommune etter andre som har lagt ned i Spania: Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim har allerede lagt ned sine tilbud. Det har vært oppdaget kriminell virksomhet og underslag knyttet minst to av kommunale prosjektene i Spania. Ved Bergens sykehjem “forsvant” nesten 15 millioner norske kroner. Og på Trondheim kommunes senter i Villajoyosa brukte direktøren minst 100.000 av senterets penger på sigaretter, restaurantebesøk og private reiser.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter