Derfor legger Bærum kommune ned sykehjemmet i Altea

Publisert

Bærum kommune risikerer å alene betale for prosjektet i Altea etter at Stavanger kommune i 2019 vedtok at de ville ut av partnerskapet ved virkning fra nyttårsaften 2020. Senteret har over mange år hatt ledig kapasitet og ikke fungert godt nok som et supplement til tilbudet man har i Norge.

Bærum kommunes Handlingsprogram 2021-2024: “Med bakgrunn i pandemiens utbredelse i hele Europa, og i Spania spesielt, er det svært lite sannsynlig at innbyggere fra Bærum vil kunne reise til CAN for å motta et rehabiliteringstilbud der første halvår 2021.

I Bærum kommunes forslag til handlingsprogram for 2021-2024 vil man sette kroken på døren for sykehjemmet i Altea. Ingen vil overta de sengeplassene Stavanger har betalt for og senteret har lenge vært plaget med overkapasitet.

Lisa Bang, fra Bærum Kommune, sier til SpaniaPosten at senteret i Altea i årene som kommer kan føre til et redusert tjenestetilbud for innbyggerne.

Hun siterer kommunens plan for perioden 2021-2024 hvor det står:

Gjennomgangen viser at 17 prosent av brukerne [Ved sykehjemmet i Altea] hadde behov for rehabilitering, mens oppholdet for de resterende 83 prosentene i hovedsak var av helsefremmende karakter. Dette viser at bistandsbehovet for brukere som får rehabiliteringsopphold ved CAN, er betydelig lavere enn for brukere som får tilsvarende tjenester i Bærum. Med strammere økonomiske rammebetingelser fremover vil opprettholdelse av rehabiliteringsplasser ved CAN kunne føre til et redusert tjenestetilbud for innbyggere som i større grad trenger tjenester.

I den siste SINTEF-rapport om CAN i Altea skriver man: «Kommunen lykkes ikke med å belegge plassene fullt ut hele året. Dette representerer unødvendige kostnader og tapte inntekter.»

“Det foreligger ikke informasjon som kan dokumentere hvorvidt et opphold ved CAN frigjør kapasitet i kommunen i vesentlig grad…. frigjøres eksempelvis ikke korttidsplasser på grunn av et opphold ved CAN i og med at brukerne ved CAN fungerer for godt til at opphold på korttidsavdeling er et alternativ. Tilbudet ved CAN er i hovedsak heller ikke et alternativt for ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset. “

Vil spare 24 millioner kroner, penger kommunen trenger i Norge

I kommunens plan står det videre:
«Dette vil gi Pleie og omsorg en kostnadsreduksjon på 24 mill. med virkning fra 2022. Med bakgrunn i pandemiens utbredelse i hele Europa, og i Spania spesielt, er det svært lite sannsynlig at innbyggere fra Bærum vil kunne reise til CAN for å motta et rehabiliteringstilbud der første halvår 2021. Dersom ingen innbyggere kan benytte seg av rehabiliteringstilbudet i CAN grunnet pandemien første halvår 2021, vil det føre til at Pleie og omsorg får en redusert kostnad knyttet til kjøp av plasser i 2021 på 10 mill. I tillegg legges det til grunn at driften av det spanske selskapet avvikles..»

Centro Asistencial Noruego – åpnet i 2002

Bærum kommune åpnet sitt spanske sykehjem i 2002. Prosjektet ble realisert med penger fra Husbanken i et partnerskap med Stavanger kommune.

Bærum kommune Altea Ripoll
Bildet ble tatt av SpaniaPisten under åpningen av sykehjemmet i 2002. Snoren klippes av den gang ordfører i Bærum kommune Odd Reisfelt (Høyre) og tidligere ordfører i Altea Miguel Ortiz (Partido Popular). Med blått slips José Joaquín Ripoll var president for Alicante-provinsen for Partido Popular, han ble i 2010 pågrepet av spansk politi i tilknytning til et større korrupsjonsnettverk.

Dette skjedde i en periode da mange norske kommuner lot sine byråkrater og politikere reise «Spania rundt på befaring». Man måtte reise tusenvis av kilometer for å vurdere om dette var noe å satse på. Kommunens folk måtte “befare” nesten hele Spanske-kysten. Det ble reist frem og tilbake i Malaga, Almeria og i Alicante-provinsen. Kommunens folk var innom turistattraksjoner som Al Hambra i Granada mens de «undersøkte» dette med etablering av norske institusjoner i Spania, og de fikk mange gode minner og hyggelig minner fra lange kvelder på restaurantbesøk i Alteas trivelige gamleby. Alt på skattebetalernes regning. “Alle” ville undersøke nøyde dette med sykehjem i Spania, men få ble faktisk igangsatt. I årene som har fulgt har den ene etter den andre enten kansellert sine prosjekter eller lagt ned etter å ha sølt bort millioner.

Bærum kommune følger andre norske kommuner ut av Spania

Nå følger Bærum kommune etter andre som har lagt ned i Spania: Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim har allerede lagt ned sine tilbud. Det har vært oppdaget kriminell virksomhet og underslag knyttet minst to av kommunale prosjektene i Spania. Ved Bergens sykehjem “forsvant” nesten 15 millioner norske kroner. Og på Trondheim kommunes senter i Villajoyosa brukte direktøren minst 100.000 av senterets penger på sigaretter, restaurantebesøk og private reiser.

Kommunen brukte 30 millioner på “ingenting”

Den største fadesen er knyttet til Oslo kommunes prosjekt i samme kommune som Bærum, Altea. Oslo skrinla planene over ti år tilbake etter ha ha brukt rundt 30 millioner på «papirer og rådgivere». Oslo kommunes prosjekt ble ledet av folk som tidligere hadde vært sentrale i Bærum kommunes etablering.

Altea Oslo kommune monte molar
Oslo kommune “arvet gode rådgivere” fra Bærum kommune. Resultatet ble kjøp av en overgrodd og uregulert landbrukstomt langt utenfor bykjernen i Altea (Alicante). Tomten kostet rundt to millioner kroner, men over 30 millioner av skattebetalernes penger er nå borte. Da Oslo kommune gransket seg selv endte det hele uten noen reell konklusjon om hva som skjedde selv om man fant lovbrudd rundt pengebruken i Spania. På tomten som er regulert for landbruk og skog finner man i dag fortsatt bare ruinenen av en fyrverkeri-fabrikk fra det forrige århundre.

Norge tidligere minister Sylvi Lysthaug, la høytidlig ned grunnsteinen i Altea for det som skulle bli Oslo kommunes sykehjem tilbake i 2008. Hun arvet prosjektet fra byråd Margaret Eckbo (FrP) men valgte å fortsette pengebruken til tross for at over ti millioner kroner var brukt opp uten noen resultater. SpaniaPosten skrev om at prosjektet var kommet helt feil ut allerede før Lysthaug kom på banen. Siden har det ikke blitt gjort noe som helst på landbrukstomta Oslo kommunes rådgivere valgte ut som “best egnet” og prislappen har passert 30 millioner kroner.

Også Reuma Sol er lagt ned

Også revmatikerforbundets senter i Alfaz del Pi, Reuma Sol, er nå lagt ned og bygningene forsøkes solgt etter at millioner av kroner har blitt tapt over flere år. Strømme-stiftelsens Solgården i Villajoyosa, forblir som et privat tilbud for eldre og pleietrengende nordmenn som ønsker seg et opphold i Spania.

SpaniaPosten har kontaktet tjenesteleder ved Centro Asistencial Noruego (CAN) er Rune Helmersen, men ikke mottatt noen kommentar i saken.

Les også:

Legger ned Bærums sykehjem i Altea (CAN)

Mistillit mot Frp-byråd i Oslo

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter