Forsinkede infrastruktur-prosjekter i Alfaz del Pi

Publisert

I Mai 2018 sa ordfører Vicente Arques til pressen at den nye gangbroen over riksvei N332 skulle være igangsatt innen utgangen av fjoråret. Den planlagte adkomstveien til Albir fra rundkjøringen man åpnet i 2015 skulle i følge rådhuset vært klart første halvdelen av 2019. Ingen av prosjektene er påbegynt og ingen av dem har ennå fått sitt endelige ok fra departementet for infrastruktur i Madrid, Fomento.

Det var høsten 2018 Alfaz del Pi kommune signaliserte at den lenge omtalte nye gangbroen over N332 mellom Albir og Alfaz del Pi skulle igangsettes innen utgangen av 2018 og være klar etter to måneder, altså slutten av februar 2019. Prosjektet er ment å bedre knytte sammen Albir og Alfaz del Pi ved å la gående og syklende slippe å forsere det farlige veikrysset man i dag må gjennom over riksvei N332.

FORSINKET: Mai 2018 sa ordfører Vicente Arques til pressen at arbeidene med den nye broen skulle være i gang innen utgangen av 2018.
FORSINKET: Mai 2018 sa ordfører Vicente Arques til pressen at arbeidene med den nye broen skulle være i gang innen utgangen av 2018.

Prosjektet ble først forsinket av kommunen selv grunnet uklar finansiering. Da prosjektet ble presentert for pressen i 2018 fikk man opplyst at finansiering var i orden noe det senere ble klart var feil. Kommunen måtte utvide ens egen grense for belåning for å legge nok egen kapital på bordet så EUs fond for regional utvikling kunne betale resten. Dette var i orden i januar 2019, likevel er prosjektet ennå ikke godkjent på nasjonalt plan.

Ansatte ved kommunens byggeavdeling forteller til SpaniaPosten at man ennå ikke har fått endelig godkjenning sentralt. Alfaz del Pi kommune har fått flere pålegg fra staten om endringer på planene så prosjektet er i tråd med regelverket og kan få endelig godkjenning.

Ny avkjøring fra riksvei N-322 til Albir

Den nye veien skal bygges fra den relativt nye rundkjøringen man åpnet i 2015. Den skal koble rundkjøringen til CV-753, bakveien som går fra Albir til Benidorm. Rundkjøringen kobler seg til CV-753 ikke langt fra bensinstasjonen og campingplassen som ligger langs veien mot Benidorm. Prosjektet er estimert å koste 833.000 Euro.

Igjen blir det opplyst at prosjektet som ble levert til departementet for infrastruktur ikke kunne godkjennes som kommunen hadde presentert planene. Staten krevde visse endringer og dette skal ha blitt gjort og man venter nå på endelig godkjenning.

Albir får ny avkjøring fra N332

Gangbroen mellom Alfaz og Albir er forsinket

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter