Endrer på generalplanen midt i sommerferien

Publisert

Alfaz del Pi kommune sendte i slutten av juli en anmodning til myndighetene i Valencia-regionen at man stopper behandlingen av kommunens nye generalplan.

Alfaz del Pi kommune ønsker å levere inn endringer til den nye generalplanen som kommunestyret vedtok i august 2018. Det er flere elementer av planen som må godkjennes regionalt før planen er offisiell. Det jobbes nå med en miljøstudie i Valencia og Alfaz del Pi kommune ber om at dette nå legges på vent så de kan levere inn endringer og det man kaller «korrigeringer».

Blant annet er rådhuset i Alfaz del Pi uenige i hvordan man har klassifisert arealet til kirkegården i byen. Kommunen mener at man må endre klassifiseringen av kirkegården da dette reduserer areal tilgjengelig for andre formål. Om de regionale myndighetene godtar de endringene man ber om i Alfaz del Pi betyr det at kommunen kan øke areal brukt til økonomiske formål andre steder i kommunen.

Partido Popular stemte i mot vedtaket. PPs representant pekte i plenums-møtet på hvordan partiet allerede flere år tilbake påpekte feilene mens generalplanen fortsatt var til behandling i Alfaz de Pi.

Det viktigste arbeidet gjøres mens folk er bortreist

I både Alfaz del Pi og nabokommunen Altea har man for vane å behandle de siste og viktigste fasene med et av kommunens viktigste dokumenter, generalplanen, mens innbyggere og presse i stor grad er på ferie og bortreist.

I 2018 holdt bystyret i Alfaz del Pi ekstraordinært plenums møte for å stemme frem den nye generplanen midt i sommerferien. Samme året, også i august måned, la man i Altea ut det siste forslaget for Alteas nye generalplan for høring. Planen lå altså ute for offentlig gjennomsyn i 45 dager, altså knapt frem til skolestart i Spania.

Alfaz del Pi kommunes ønske om å endre på det de sendte inn til Valencai-regionen for godkjenning ble kjent i slutten av juli.

Skal knytte Albir tettere til Alfaz del Pi og utvide industriområdet langs N332

Å bedre knytte sammen byens to sentra er en viktig del av planen. Målet er å forbedre kommunikasjonen mellom de to ganske så forskjellige områdene. Men å samtidig la det forbli et landlig og grønt preg i området i mellom. I følge planen, som nå er sendt til Valencia, skal man ta vare på stier, småveier samtidig som man knytter sammen eksisterende og nye sykkelstier.

Det er satt av 296.000m2 på begge sider av riksvei N332 som skal brukes til næringsformål. Dagens industriområde langs veien her ligger primært inne i Altea kommune. Området man vil utvide er primært på sydsiden av rundkjøringen ved McDonald og i retning Benidorm. Ny aktivitet her vil skape nye langsiktige arbeidsplasser for Alfaz del Pi.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: