Alteas nye generalplan ute på «høring»

Publisert

Mens innbyggerne var på ferie la man i Altea frem det siste forslaget for Alteas nye generalplan i begynnelsen av august. Planen ligger ute for offentlig gjennomsyn i 45 dager, altså knapt frem til skolestart i Spania. Planen inkluderer ny trase for av og påkjøring for motorveien.

Endring i krav til bebyggelse på uregulert mark i Altea la Vella samt planer for nye turstier og hvordan man bedre vil knytte sammen dagens stier. Altea er en by med store problemer knyttet til infrastruktur og trafikk. Enkelte bydeler  som La Olla er relativt dårlig knyttet til sentrum og mange steder tvinges gående ut på den sterkt trafikkerte riksvei N332 som går i kø gjennom Altea nesten hele året. Planen innholder også endringer som påvirker området rundt Algar-elven, et sted man vil utvikle videre som grøntområde.

At kommunen velger å legge frem den reviderte planen tidlig i sommerferien med bare 45 dager for publikum å bli kjent med muligheten til å se gjennom og gi sine innspill, reflekterer rådhusets ønske om publikums deltakelse.

Nabokommunen Alfaz del Pi vedtok sin nye generalplan også mens folk er på ferie i slutten juli. Den ligger nå i Valencia i påvente av godkjennes hos regionale myndigheter.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter