Altea mot trenden i boligmarkedet

Publisert

I Altea falt prisene 2.6% og antall solgte boliger er ned 13.4%. Den vakre byen ved Middelhavet er eneste by i området som ser slike negative tall for første kvartal 2019 sammenliknet med første kvartal 2018.

Tallene over viser Altea som eneste by med prisnedgang første kvartal. Data viser også at antall transaksjoner gikk ned med 13.4%. At en av kystens vakreste byer ikke oppfattes like attraktiv i boligmarkedet er interessant. Det er som vanlig flere faktorer som spiller inn her.

  • De deler av Altea hvor utlendinger kjøper er i det byens mest kostbare område og byen har lenge trukket til seg folk med penger både fra Madrid og Nord-Europa. Under finanskrisen satt mange på boligene fremfor å selge dem billig. Data over viser at prisfallet i Altea var under snittet i området. I det markedet forbedret seg etter krisen har selgerne muligens vært noe vel ivrige i det man igjen satt opp prisene, noe som delvis forklarer at selgerne uteble. Data viser en nedgang på 13.4% i omsatte boliger i Altea siste året. Mens nabokommunene uten unntak har sett flere transaksjoner i samme periode.
  • I Altea styrer PSOE med støtte av relativt radikale nasjonalistiske partier. Språkdebatten i Altea er en del av denne problematikken. Den politiske situasjonen i Altea har fått mange tilflyttere til å føle seg mindre velkomne. Dette virker avskrekkende på mulige investorer og nye tilflyttere. Man har sett rådhuset «forfølge» næringdrivende i Altea på en måte hvor mange hevder man systematisk går etter tilflyttere for å beskytte lokale på bekostning av tilflyttere fra andre deler av Spania og Europa. Flere politimenn i Altea ble noen år tilbake dømt for å systematisk å ha trakassert, overfalt og drevet utpressing av primært utenlandske borgere i byen. Noe av motivet var den gangen trolig sjalusi da politibetjentene gikk etter utlendinger, da primært menn og som kjørte luksusbiler. Flere av ofrene var næringsdrivende i området.
  • Mens politikerne i Altea prioriterer å krangle om symbolsaker som bruken av Valenciano og andre godt synlige men relativt uviktige saker kveles byen av trafikk. Rådhuset i Altea stoppet statens planer om å flytte riksvei N332 ut av sentrum og legge den parallelt med motorveien. Trafikken står nærmest i stampe gjennom Altea store deler av dagen. Men lokale næringsdrivende mener dette bare er en fordel for byen. Slik får butikkene langs veien bedre eksponering for de trafikkerende. Flyttingen av N332 til området nære motorveien ville også medføre ekspropiering av landområdene. Lokale som ville miste deler av sine tomter til den nye veien var med på å presse på så rådhuset kunne gå imot veiprosjektet.
  • Store deler av Altea har hatt problemer med å få rent vann ut av springen. Noen ganger har vannforsyningen til og med blitt strengt av. Mangel på investeringer i vedlikehold har ført til store tap av vann i nettet og deler av byen har vært uten vann i tørkeperiode, da primært i høysesongen når alle ferieboligene er i bruk. Mønsteret er ganske tydelig, kommunen har prioritert investeringer i de deler av kommunen det primært bor folk fra landsbyen. Man har sett selv småveier ute på landet asfaltert og utrustet med belysning mens luksus-urbanisasjoner med tusener av boliger som Altea Hills og Mascarat mangler rent vann.
Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter