Lei av trafikkproblemene i Altea

Publisert

Talsmann for Partido Popular i Altea, Jesús Ballester, sier rådhuset i byen nå må slutte å forfekte for løsninger som ikke er realistiske. Flere bystyre i Altea har fremmet å fjerne bompenger på motorveien som går forbi Altea som en løsning på byens store trafikk-problemer.

Store deler av dagen står trafikken i stampe gjennom hele Altea.

PP støttet i sin tid

Sommermånedene er situasjonen så ille at mange velger seg bort fra Altea. Det tar for lang tid å kjøre inn i sentrum og er vanskelig å parkere. Byen har vokst uten profesjonelle politikere som har kunne tatt de nødvendige beslutninger. Hårreisende er det å vite at staten lenge var klar med kapital og plan for en ny trase forbi Altea. Men rådhuset i byen gikk i mot statens løsning, kommunen tapte i den ene rettsinnstans etter den andre og anket helt til høyesterett hvor igjen Altea kommune tapte i saken mot infrastruktur-departementet (Fomento). Det tragiske var at selv om kommunen tapte ble ny riksvei rundt Altea aldri noen realitet, dette skjedde i det Spania gikk inn i en dyp økonomisk krise så statens ikke lenger hadde budsjett for nye prosjekter og det hele ble skrinlagt.

Forfektet urealistisk alternativ

Hele tiden har representanter for partiene i Altea hevdet at løsningen er å gjøre motorveien forbi Altea gratis. At dette legalt er helt urealistisk har det tatt en del år for Altea-politikerne å forstå. Motorveien drives av et privat selskap på konsesjon fra staten. Selskapet er ansvarlig for konstruksjon og vedlikehold av veien mot å få kreve bompenger. Avtalen løper ut og staten vil ta over A7. Men ingen med kjennskap til prosessen regner med det vil endre noe for bompenge-situasjonen. Avgift fra de kjørende vil fortsatt finansiere vedlikehold av veistrekningen. Uansett finnes det ingen av-på kjøring mellom Alfaz del Pi og Altea. Så motorveien er ikke noe alternativ for store deler av trafikken som går gjennom Altea.

Hodet ut av sanden

Talsmann for Partido Popular i Altea, Jesús Ballester, sier det nå er på tide å slutte å forfekte for et alternativ som tydeligvis aldri blir realitet. Selv om hans parti støttet prosessen mot statens plan for ny riksvei og «løsningen» om gratis motorvei mener at tiden nå er moden for å innse at denne løsningen aldri blir en realitet. Partido Popular, som i dag er i opposisjon, mener man må jobbe for å få bygget en ny påkjørsel til motorveien på sydsiden av Altea. Selv om man ikke sier dette høyt i Altea betyr dette i praksis en løsning inne i Alfaz del Pi kommune, noe som er akkurat hva staten var klar til å finansiere for nå rundt 10 år siden, da kommunen i Altea valgte å stikke kjepper i hjulene for staten.

Altea styres av et fåtall lokale familier

Lav valgdeltakelse blant byens mange tilflyttere gjør at Altea i praksis styres av et lite mindretall av familier fra byen. Noe som er bakgrunnen for å forstår hvorfor bystyret pussig nok gikk i mot statens løsning på byens store trafikkproblemer. En håndfull familier ville minste noe av sine fruktparseller langs dagens motorvei A7 hvor riksvei N332 var ment å bli flyttet til. Lokale handelsmenn mener også det er til deres fordel at trafikken står i stampe gjennom sentrum fordi man på denne måten bedre får vist frem butikkene langs veien. Dette var nok til at rådhuset i Altea, med støtte fra opposisjonen, saksøkte staten for å stoppe flyttingen av riksveien ut av sentrum.

Staten villle legge N332 paralellt med A7 fra Mascarat i Altea, forbi Alfaz del Pi til kirkegården i Benidorm, for å på den måte få veien ut av sentrum og minimere arealet man måtte legge beslag på. På denne måten ville man også løst opp i trafikken gjennom Albir-krysset.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter