Norsk-Spansk fysioterapi i Alfaz del Pi

0
590

Carlos Digon Sørensen fra Oslo tok utdannelse og praksis i Madrid og driver nå egen klinikk i Alfaz del Pi og Benidorm. – Det er en givende jobb og vi blir svært knyttet til pasientene våre. Vi gir dem bedre livskvalitet og det kan ikke måles i penger, sier fysioterapeuten og osteopaten fra sitt kontor i Alfaz del Pi, der han jobber omringet av skjelett, treningsmanualer, gode kollegaer og norske pasienter.

Sørensen har vokst opp på Majorstuen og er ekte oslogutt. Faren er spansk og moren er norsk, og selv føler han seg begge deler.
– Jeg har barndommen min i Norge, men jobben min og hjemmet mitt ligger i Spania. Jeg føler meg både spansk og norsk, sier Sørensen.

Lytter og hjelper
Etter videregående flyttet han til Madrid for å ta forberedende eksamen for å kunne studere ved et spansk universitet og begynte deretter på fysioterapi.
– Den spanske utdannelsen er litt annerledes enn den norske. Min erfaring er at utdannelsen i Spania er mer praktisk. Jeg tror en terapeut i Spania har en større aktiv del av selve behandlingen noe som igjen fører til at pasienten får mer oppmerksomhet, sier Sørensen som understreker at man må ha en god dose empati i jobben.
De fleste pasientene kommer fra lag, foreninger eller eldre som overvintrer i Spania og de fleste er nordmenn.
– De fleste pasientene har kroniske sykdommer eller slitasjeproblematikk som for eksempel bekhterews, revmatisme, fibromyalgi eller ms. Vi lindrer smertene og hjelper til med å skape balanse i kroppen, sier Sørensen.
– Vi undersøker først og fremst årsaken til pasientenes problemer. Deretter lager vi programmer for egentrening, kosthold, vi gjør justeringer og tilbyr akupunktur. En stor del av jobben går ut på å lære pasientene hvordan de kan hjelpe seg selv, sier Sørensen som daglig viser nordmenn hvordan man kan unngå slitasjer og hvordan man kan forebygge skader eller stress.
– Vi er ikke psykologer men vi må lytte til pasientenes historier for å danne oss et godt bilde av deres sykdomshistorie, sier Sørensen.

Individuelle behov
– En fysioterapeut er veldig opptatt av trening og er i mange tilfeller veldig analytisk. Som osteopat er jeg opptatt av symmetri og balanse, og ser kroppen som en helhet, sier Sørensen som også tilby kraneo-sakral terapi på klinikken.
Etter endt utdannelse var det vanskelig å finne seg jobb i Madrid, og spanske klinikker betalte dårlig. I 2004 startet han derfor egen klinikk på Costa Blanca. Han har en avdeling i Benidorm og en i Alfaz del Pi. I slutten av januar starter han nok en klinikk i Albir.
På klinikken i Alfaz del Pi har han et treningsrom med flere manualer, et behandlingsrom og en treningssal hvor det tilbys pilates, zumba og yoga.
Pilatesinstruktør Amparo Cabanes Belda gir instruksjoner til de norske damene som bøyer og strekker i treningssalen. Hun strekker på damenes bein, plasserer armer og sørger for at de puster riktig.
– Pilates er en enkel og målrettet trening med øvelser for å styrke mage, rygg og bekkenmuskulatur samtidig som den gir økt elastisitet, balanse og kroppskontroll. Alle våre pasienter har individuelle behov og disse prøver vi å dekke, sier Sørensen.
I 2012 vil det også bli oppstart av de alternative behandlingsformene Qi Gong og kinesiologi.

Ny ordning skapte forvirring
Fra 1. januar 2011 kom det en ny refusjonsordning for dekning av helsebehandling i utlandet.
– Mange synes den nye ordningen er litt forvirrende. Tidligere kunne man få en henvisning fra legen og motta behandling ”gratis” fra enklinikk. Nå må man selv betale for behandlingene, og senere søke om å få pengene refundert, sier Sørensen som hevder at den nye ordningen har skapt litt forvirring og at enkelte derfor har unnlatt å motta behandling.
Ordningen fra 2011 innebærer at pasientene får økt valgfrihet på hvor de ønsker å motta behandling.
Man får bare refusjon for helsehjelp som man ville ha fått dekket helt eller delvis dersom hjelpen var mottatt i Norge. Refusjonsordningen omfatter behandling og undersøkelse blant annet hos lege, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor og tannlege, i den utstrekning slik behandling dekkes av det offentlige i Norge.
HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) behandler krav om refusjon av utgifter til helsetjenester etter den nye refusjonsordningen (folketrygdloven § 5-24 a), og vil utbetale beløpet til de som får søknaden innvilget.
Refusjonssøknaden sendes til HELFOs regionskontor som ligger i det fylket man tilhører. Refusjonskravet må sendes innen seks måneder fra behandlingsdato.
– Man har rett til å motta refusjon av helseutgifterså lenge man er hvis man er medlem av den norske folketrygden og i tillegg er norsk statsborger eller statsborger fra et annet EØS-land, sier Sørensen.
Dersom man er utflyttet fra Norge men har frivillig medlemskap i den norske folketrygden, vil man falle utenfor refusjonsordningen.
Som hovedregel måhenvisningenman bruker i Spania være gitt av helsepersonell som praktiserer i Norge.
Dersom behovet for helsehjelpen oppstår etter avreise fra Norge, kan det godtas at man har henvisning fra tilsvarende helsepersonell i et annet EØS-land.
For at helsehjelpen skal være refusjonsberettiget, må behandleren man benytter i EØS-området ha offentlig autorisasjon som er gyldig i det landet helsehjelpen er mottatt. Det er ikke et vilkår at behandleren er tilknyttet den offentlige helsetjenesten.
Når man mottar helsehjelp innenfor EØS-området må man selv betale for behandlingen. Deretter kan man sende inn søknad om refusjon til HELFO.

Fakta:
Vær oppmerksom på at
– du kun får dekket behandling som ville blitt dekket i Norge.
– refusjonsordningen ikke omfatter behandling eller undersøkelse som innebærer at du må overnatte i behandlingsinstitusjon. Heller ikke behandling eller undersøkelse som forutsetter ressurser, utstyr eller kompetanse som normalt forbindes med sykehusbehandling, omfattes av ordningen.
– du må betale for behandlingen selv og deretter søke om refusjon.
– du må selv dekke samme egenandel som du måtte betalt for tilsvarende helsetjeneste i Norge.
– pasientskadeloven ikke kommer til anvendelse.
– du mister dine rettigheter etter denne refusjonsordningen dersom behandlingen har blitt
dekket gjennom andre ordninger, for eksempel hvis du har benyttet Europeisk helsetrygdkort.
Disse helsetjenestene kan omfattes av ordningen:
– Legehjelp med mer: Omfatter både allmennlege og legespesialist, samt prøver og undersøkelser ved medisinske laboratorier, radiologiske undersøkelser og behandling, viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr. I tillegg omfattes legemidler ved infertilitetsbehandling og hormonelle prevensjonsmidler til kvinner mellom 16 og 20 år.
– Tannbehandling ved sykdomstilstander eller følgetilstand av sykdom og nødvendig forebygging og behandling til lovpålagte prioriterte grupper i tannhelsetjenesteloven.
– Psykologhjelp.
– Fysioterapi.
– Behandling hos kiropraktor.
– Ytelser etter spesialisthelsetjenesteloven.
– Annen behandling: Jordmorhjelp utenom fødsel, logoped og audiopedagog og ortoptist.

Kilde: www.helfo.no