Torreviejas historie

Publisert

Torreviejas opprinnelse finner vi i La Mata og saltsjøen der hvor det ble produsert salt allerede før Kristus fødsel – i romertiden. Saltet var datidens ”valuta” som ga opphav til betegnelsen salario (lønn på spansk, salaire på fransk og salary på engelsk). Havsalt utvinnes i dag i saliner, dvs grunne saltsjøer.

For 2000 år siden var La Matasalinens beliggenhet 3 meter under vannspeilet i sjøen utenfor. Tilførselen av sjøvann til salinen var i underjordiske vannårer, og det var et tilstrekkelig system i flere hundre år.

Via piren i La Mata ble det skipet salt til store deler av verden. Tidlig ble det bygget havner i Torrevieja og ved Seguras utløp i Guardamar. Området måtte forsvares og det ble anlagt forsvarstårn i Torrevieja (nå revet), Cabo Cervera (Torre del Moro) og iLa Mata (Torre de La Mata, hvorav kun en liten del er bevart ved strandkanten).

Hovednæringene i tillegg til saltproduksjon var fiske og sjøfart sammen med vin, frukt- og grønnsakdyrking. I 1763 startet saltutvinning i Torreviejasalinen – den største av de to saltsjøene. Utvinningen i La Matasalinen opphørte i 1928, samme år som kanalen her var klar til bruk. Årsaken til nedleggelsen var at det samtidig var anlagt en hovedsakelig underjordisk kanal mellom de to saltsjøene hvormed La Matasalinen kunne anvendes til å forvarme vannet før det kom inn i Torreviejasalinen.

Togstasjonen i Torrevieja har lenge vært lagt med. Godstogene brakte salt og varer som klippfisk fra Norge fra havnebyen Torrevieja til resten av Spania.

Torrevieja hadde i 1802 bare 300 innbyggere. Samme år ble det besluttet å flytte saltkontoret i La Mata til Torrevieja, og det ga startsignalet for andre utbygginger, først og fremst av kaianlegg. I 1928 ble hele Torrevieja ødelagt av et jordskjelv som skal ha hatt en styrke på 8 Richterskalaen. Av 1800-tallsbebyggelsen gjenstår i dag kun hovedkirken ved Plaza de la Constitucion og Casinoet, begge bygg ble restaurert for ca 100 år siden.

Siden begynnelsen på nittitallet har Torrevieja hatt en nærmest eksplosiv befolkningsvekst som har forandret byen fra opprinnelig en liten fiskelandsby til dagens urbaniserte, travle og internasjonale samfunn. Nå har Torrevieja omkring 81.000 registrerte innbyggere. Dertil kommer flere titusener ikke-registrerte som er fastboende i store deler av året, og som alle burde registrere seg som innbyggere i Torrevieja. Det vil øke byens muligheter for tildeling av midler fra Regjeringen til nødvendig infrastruktur slik som helevesen, politi, veiutbygging med mer.

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter