Tomt til “norsk skole” forblir liggende brakk

Publisert

Torrevieja får ikke tilbake tomten til den norske skolen før om 26 år. Ordføreren anklager PP for å ha kastet bort eiendommen hvor den norske skolen skulle ligge. I 1992 ble tomten tildelt private personer med utestående gjeld og hele prosjektet ble skrinlagt, men først etter å ha formalisert avtalen med kommunen.

Bystyret ønsker å ta i bruk tomten til den norske skolen, men dette er ikke lenger et alternativ. I følge ordfører José Manuel Dolón har tomten en rekke heftelser som umuliggjør innløsningen, ettersom banken har registrert gjelden på selve eiendommen. Ordføreren sa at det ikke blir mulig å gjennomføre planen til bystyret om å gjenvinne denne kommunale tomten, før løyvet som PP gav for 50 år siden er utløpt.

 

Løyvet ble gitt for å bygge en norsk skole. Tomten er på 6000 kvadratmeter, og det ble bygget en skole på området. Den var i drift i 1992, men måtte stenges etter ett semester, blant annet fordi skolen ikke oppfylte kravene til regulert undervisning.

 

Dolón sier at kravet fra banken, Banco Santander, er å få tilbakebetalt gjelden, og at det ikke er noen annen måte å få tilbake denne kommunale eiendommen på. Heftelsene på tomten innebærer at man må vente. Banken kunne gitt tomten videre til en tredjepart for skolebruk de resterende årene frem til 2043, men saken er fastlåst.  

 

Dette blir ironisk beskrevet som “den glimrende forvaltningen til PP innen utdanning, vedlikehold og bevaring av den kommunale eiendomsgrunnen, 6000 kvadratmeter kastet i søppelet for en periode på 50 år”. En kommunestyrerepresentant anslo at gjelden til rettighetshaverne var på 200 000 euro, selv om det ble nyansert at en ikke vet om denne informasjonen er oppdatert. Gjelden kan være høyere inkludert renter, og det kan være andre heftelser og andre kreditorer med i bildet. 

 

Det kom også frem at rådhuset har vært i kontakt med en bedrift i en annen kommune. Denne bedriften ønsket å ha et undervisningssenter for en stor andel skolebarn på tomten og ønsket å etablere seg i området. 

 

Opprydding 

“Det eneste vi kan gjøre nå, er å oppfordre eierne av skolen til å begynne å rydde opp på området og gjerde det inn. Slik som det står nå, ser det ikke ut”. Dolón har gitt ordre om å lokalisere rettighetshaverne for at de skal ta ansvar for dette. Hvis det ikke lykkes, må kommunen ta seg av dette arbeidet. “Naboene er i sin fulle rett når de henvender seg til oss for å be oss om å rydde opp på dette området sør i kommunen”, understreket han. 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter