Svar fra Finansdepartementet om kildeskatt og skatteavtalen

Publisert

Arbeiderpartiets lokallag på Costa Blanca Syd sendte i desember 2010 ett åpent brev til Finansdepartementet om konsekvensen av innføring av kildeskatt for nordmenn som skatter til Spania. I brevet redegjør departementet for grunnlaget for kildeskatten så vel som hva som kreves av dokumentasjon for å ikke bli berørt.

I brevet bekrefter Finansdepartementet nok en gang at det ikke er tatt noen initiativ for å reforhandle skatteavtalen mellom Norge og Spania. Avtalen sikrer alle nordmenn bosatt i Spania unntak fra den mye omtalte kildeskatten.

Arbeiderpartiets lokallag på Costa Blanca Syd sendte i desember 2010 ett åpent brev til Finansdepartementet om konsekvensen av innføring av kildeskatt for nordmenn som skatter til Spania. I brevet redegjør departementet for grunnlaget for kildeskatten så vel som hva som kreves av dokumentasjon for å ikke bli berørt.

I brevet bekrefter Finansdepartementet nok en gang at det ikke er tatt noen initiativ for å reforhandle skatteavtalen mellom Norge og Spania. Avtalen sikrer alle nordmenn bosatt i Spania unntak fra den mye omtalte kildeskatten.

Fra Arbeiderpartiets lokallag Costa Blanca Syd:

Lokallaget Arbeiderpartiet Costa Blanca Syd har fått svar på det åpne brevet vi sendte Finansdepartementet og det gjengir vi uavkortet her. Først må vi få lov å takke Departementet for svaret, selv om det gikk 3 måneder før vi fikk det.
 
Det vil si:
Vi fikk ikke aksept på utsettelsen på frist for å fremlegge bevis på skattepliktighet i Spania  slik vi ba om. Heller ikke et direkte svar på brevet vi sendte, men en oppsummering av hva ordningen innebefatter som jo selvsagt er nyttig informasjon for oss alle.
 
Vi nordmenn i Spania er : " Som en som en stor norsk kommune, på størrelse med Larvik eller Bodø, (iflg statsministeren), men vi vil gjerne legge til  at : "Der den demografiske kurven forteller oss at 75% er over 65 år og mottar trygd fra Norge"

Så, for oss og lokallaget vårt, er dette en viktig sak.
 
For dem som måtte mene at fem sider A4 med departementsvar er mye å lese kan vi sammenfatte det slik:

 • Pensjonsinntekter i Spania beskattes med mellom 23 og 43 %, i Norge betales det 30 % skatt på pensjon, mens kildeskatten er 15%
 • At bunnbeløpet er 11.200 for å  betale skatt og levere inn selvangivelse, men noen individuelle forhold gjør at også høyere inntekter kan være fritatt for skatt i Spania.
 • Det fremgår av EØS avtalen at enkelte fraflyttede pensjonister beholder medlemskapet i trygdeordningen.  Da kan norske pensjonister motta sin helsetjeneste i Spania og Norge betaler Spania for dette. Norge betaler 20.000 Kroner til Spania per pensjonist pr år slik at disse kan benytte det spanske helsevesenet. En pensjonist måtte eventuelt hatt nesten 700.000 i inntekt for at folketrygdavgiften på 3% skulle kunne dekke dette beløpet.
 • Det er IKKE tatt initiativ fra verken Norges eller Spanias side for å reforhandle skatteavtelen mellom Norge og Spania.
   
  Mona Nielsen
  Presseansvarlig
  Lokallaget
  Arbeiderpartiet Costa Blanca Syd.

Les finansdepartementets svar av 18. mars 2010 her.

 

Flere saker om Arbeiderpartiet på Costa Blanca:

2010.03.21: AP’s lokallag Costa Blanca Syd opplyser om pensjonsreformen

2009.02.09: Arbeiderpartiet under etablering i Torrevieja

2009.12.15: Pressemelding fra AP Costa Blanca synd: Åpent brev til Finansdepartementet.

2010.03.14: Nytt styre i Arbeiderpartiet

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter