Pressemelding: Tverrpolitisk samarbeid FrP-AP

Publisert

Pressemelding: Lokallagene til FRP og AP er enige i at det er stort behov for at de sammen fronter å jobbe for praktiske løsninger i saker som vedgår nordmenn i Spania.
 
Styrene i lokallagene til Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har etter lang lobbyvirksomhet hatt møte der de er sammen om å  fronte viktige saker som berører nordmenn i Spania. Begge lagene er enige om at de bør satse mer på  praktiske løsninger og sammen ta opp saker som vedgår landsmenn i Spania.

Pressemelding: Lokallagene til FRP og AP er enige i at det er stort behov for at de sammen fronter å jobbe for praktiske løsninger i saker som vedgår nordmenn i Spania.
 
Styrene i lokallagene til Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har etter lang lobbyvirksomhet hatt møte der de er sammen om å  fronte viktige saker som berører nordmenn i Spania. Begge lagene er enige om at de bør satse mer på  praktiske løsninger og sammen ta opp saker som vedgår landsmenn i Spania.

Det var FrP som sendte en offisiell innbydelse til AP-styret, og inviterte til det første bli-kjent-møte som fant sted forrige uke. Fire representanter fra styrene hvert lag fikk hilse på hverandre og det ble tatt opp flere aktuelle problemstillinger som skal belyses fra felles plattform i  tiden som kommer.
 
Ikke første gang  lagene samarbeider
Det er ikke første gang de to partilagene er sammen om felles interesser.  I forkant av forrige stortingsvalg hadde de møte der de ble enige om riktig annonsering, tid og sted for avstemming, frister og gjennomføring slik at  opplysningene til velgerne ikke skulle bli villendene.  Dessuten har representanter fra begge lag sammen vært i møte med forskjellige instanser på felles grunnlag uten at samarbeidet har blitt formalisert. Det er en langt større konsensustradisjon mellom partiene lokalt og sentralt enn det som oppleves i media selv om det i andre fora er viktig å  markere forskjellene ser de klart nødvendigheten av å  samarbeide på lokalt plan med konkrete saker.
 
Informasjon, NAV, Skatt og Frivillighetssentral
Det er allerede fastsatt et fellesmøte med NAV der  de har mange viktige saker på  blokka. Det er også tatt felles  initiativ til å få besøk av representanter fra frivillighetssentralen i Alfaz som skal komme ned orientere og orientere lagene om veien å gå og dele sine erfaringer.

Dessuten legger forumet vekt på å ta pulsen på opinionen, fange opp impulser og ikke minst være informasjonsorgan og  bindeledd mellom velgerne og partiene.
 
Originalt initiativ
Det felles tverrpolitiske forumet legger vekt på enkeltsaker og at det  skal opptre som oppegående, samfunnsengasjerte mennesker som skal ta i et tak når det  gjelder problemstillinger som nordmenn i Spania har og ikke som politikere.

Representanter fra begge lag har gode kontakter på  storting, i fylker og kommuner, råd, utvalg og etater slik at det  kan tas initiativ fra flere fronter.
Lagene er enige om at nordmenn i Spania har et annerledes utgangspunkt uten personlige eller politiske ambisjoner da de ikke er kandidater i norske valg, men  seriøst villige til å gjøre noe konstruktivt ved å bruke sin posisjon.

Pressemelding fra AP-FrP 21.02.2011

Les også:

Milliardærstrid kan hjelpe Spania-nordmenn

Jobber for nordmenn på valglistene

Kildeskatten innføres – berører ikke Spania-pensjonister

Nytt styre i Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet etablert på Costa Blanca

AP’s lokallag Costa Blanca Syd opplyser om

Sykehjemsprosjektet i Altea: Dyr granskningpensjonsreformen

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter