Orihuela: Legaliserer “ulovlige” boliger

Publisert

20 eneboliger ble i sin tid oppført ulovlig i et område som den gang ikke var regulert for bolig-formål. De som i sin tid kjøpte på “Los Mazones” i Orihuela vil nå få sine boliger “legalisert”.

Rådhuset har gjort sin “miljø-studie” for nærområdet og tar på seg kostnaden knyttet til å få nødvendig infrastruktur på plass.

I følge reguleringsplanen fra 1990 er området man har bygget på definert som “ikke egnet til boligformål” grunnet plasseringen i “landlige omgivelser” samt kulturminner i området. Hensynet til konsekvensene for miljøet i området ligger også bak denne reguleringen. Rundt år 2000 ble det oppført en del boliger i området til tross for manglende tillatelser fra rådhuset.

For å hindre rivningen av disse ulovlig oppførte boligene organiserte naboer seg. De skal ha satt i verk en rekke tiltak for å begrense konsekvensene for miljøet og jobbet for å dokumentere dette.

Problemene har vært knyttet til mangel på tilknytning til vannettet. Mangelfull eller for liten tilkobling til byens klokknett. Adkomstvei uten asfalt m.m.

Hver nabo skal ha betalt rundt 16.000 Euro for sin del av arbeidet tilknyttet nødvendig infrastruktur. Til sammen 330.000 Euro.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter