Ny håndball- og volleyballbane på DNSR

Publisert

Etter å ha brukt et par år på å oppspore eierne, klarte endelig Den Norske Skolen i Rojales å få kjøpt nabotomten i 2008.

Der skal det bygges nytt skolebygg med vanlige klasserom og grupperom, samt spesialrom for håndverksfag, kunst, mat, helse, musikk og naturfag.

Etter å ha brukt et par år på å oppspore eierne, klarte endelig Den Norske Skolen i Rojales å få kjøpt nabotomten i 2008.

Der skal det bygges nytt skolebygg med vanlige klasserom og grupperom, samt spesialrom for håndverksfag, kunst, mat, helse, musikk og naturfag.

En vanlig utnyttelsesgrad på en tomt i området er rundt 30 %. Rektor ved DNSR, Signy Munkeby, ønsker imidlertid å utnytte mest mulig av tomtearealet. Derfor må byggeprosessen utsettes til den utvidede byggesøknaden, som allerede er godkjent av Rojales kommune, behandles hos styresmaktene i Valencia.

Skoleledelsen fant ut at de ville forsøke å utnytte tomten best mulig i mellomtiden, og har akkurat åpnet en ny håndball- og volleyballbane.

– Vi er forberedt på at det kan ta tid og at vi må vente en stund på svar fra valencianske myndigheter. Vi har ingen prekær plassmangel så det er ingen krise i den forstand. Men det er klart at vi ønsker å ta i bruk tomten. Derfor bygde vi håndball- og volleyballbane som et midlertidig tiltak. Det er morsomt å se at det har blitt tatt godt imot av elevene. Da jeg kikket ut vinduet i friminuttet i sted, var det full aktivitet både på ”nybanen”, basketballbanen og fotballbanen. FAU – foreldrerådets arbeidsutvalg – har samlet inn en del penger som skal brukes til aktiviteter ved skolen. De skal blant annet brukes til en aktivitetsløype etter hvert da nybygget står ferdig, sier Signy Munkeby til Spaniaposten.   
 

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter