Naboer klager over stank fra lik ved kirkegården

Publisert

Ferske bilder av kontainere fulle av kister på byggeplassen viser hva naboene som bor ved siden av kirkegården i Orihuela opplever daglig. Kapasiteten på kirkegården er sprengt og de som bor i området har klaget over tilstandene i minst fire år.

“Det er en uutholdelig lukt fra de råtnende likene”, og det blir enda verre når varmen kommer.

“Det er helsefarlig, og vi kan ikke gå ut på gaten eller sitte i huset vårt”, sier en beboer i Raiguero de Bonanza-veien, som ber om at avstand mellom gravene og nabohusene som er fastsatt i forskriftene, overholdes. Man ber at rådhuset og helsedepartementet i større grad overvåker arbeidene på kirkegården.

Denne kirkegården, som eies av kirken, er for liten. I den forbindelse har det blitt etterlyst en kommunal kirkegård, men for at dette skal bli en realitet, må myndighetene oppdatere den byutviklingsplanen, som stammer fra 1990-tallet.

Redusert fra 500 til 25 meter

Bestemmelsene om minsteavstand fra husene har blitt senket over tid. I artikkel 50 i statsdekret 2263/1974 av 20. juli, som godkjenner forskriftene for begravelsespolitiet, og som ikke er opphevet, står det at “kirkegårder må ligge på gjennomtrengelig mark, på avstand fra bebodde områder, som de må ligge minst 500 meter fra”.

Det valencianske dekretet 39/2005 av 25. februar 2005 var imidlertid mindre krevende og halverte denne avstanden, og fastslo at det fra omkretsen av en første beskyttelsessone på 25 meter måtte være en andre sone på 225 meter.

Enda mindre etter reformen av dette dekretet i 2009, som fastsetter at utvidelsen av kirkegården må respektere en beskyttelsesgrense på bare 25 meter.

Allerede for to år siden, da man begynte å samle inn materialer til utvidelsen, klaget naboene 50 meter unna på dårlig lukt, men i tillegg til den “deprimerende utsikten til gravene” kommer de stadig nærmere: “Nisjene nærmer seg inngangsdøren vår”, sier de.

I 2022 pekte kirkegårdens administrator på 2024 som året da kapasiteten ville være sprengt. Dette med tanke på at det gjennomføres rundt 400 begravelser hvert år her.

Allerede den gang kunngjorde en plakat at kirkegården skulle huse 12 000 nye nisjer, selv om de ikke skulle bygges på én gang, men bare 500 i en første fase. Bare én plass var ledig til dette, i enden av hovedgaten og ved siden av fjellkjeden.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter