Legger ned Spaniakontoret

Publisert

NAV legger om kontrollstrategien i utlandet og Spaniakontoret legges ned til påske.
Dette er en konsekvens av at kontoret har hatt svært få besøkende.

– I februar måned i 2012 hadde vi i underkant av ti besøkende, sier direktør for NAV Kontroll, Magne Fladby.

Oppretter utenlandsgruppe

NAV legger om kontrollstrategien i utlandet og Spaniakontoret legges ned til påske.
Dette er en konsekvens av at kontoret har hatt svært få besøkende.

– I februar måned i 2012 hadde vi i underkant av ti besøkende, sier direktør for NAV Kontroll, Magne Fladby.

Oppretter utenlandsgruppe
– NAV vil i stedet satse på en mer fleksibel og målrettet organisering av arbeidet, sier Fladby. Flere utredninger den siste tiden har slått fast at det er vanskelig å avdekke ulovlig eksport av trygdeytelser. De siste evalueringene av NAVs kontor i Spania viser at kontrolleffekten er større gjennom en mer målrettet og fleksibel metode. NAV har opprettet en egen utlandsgruppe som kontrollerer ytelser med tilknytning til utlandet generelt.
– En slik fleksibel gruppe kan arbeide mer målrettet og risikobasert. Dette er en kontrollmetode som kan brukes mot flere land, sier Fladby.
Spaniakontoret skulle egentlig legges ned til sommeren 2012, men prosessen er nå fremskyndet til 1. april.

Færre besøkende
Kontoret ble opprettet som et prøveprosjekt i kontrolløyemed i 2005 for å veilede NAVs brukere i Spania. Da lå kontoret i Alfaz del Sol i kommunen Alfaz del Pi.
26. August i 2009 flyttet NAV til Alicante for å komme nærmere brukerne på det sydlige Costa Blanca. 
Målet var å nå flere brukere ved å flytte kontor til Alicante, men besøkstallet har hatt en jevn nedgang. 
I februar måned hadde de i underkant av 10 besøkende.
– Vi har veiledet en del brukere ved fremmøte på vårt kontor, men de aller fleste benytter seg av e-post eller telefon, sier Fladby.
Serviceaspektet er godt dekket opp gjennom selvbetjeningsløsninger på nav.no og kontaktsenter for NAV Internasjonalt på telefon.
– Servicekontoret har bare fungert som et sted for veiledning, og ingen saker har blitt behandlet i Spania. Vi ser at behovet ikke er stort nok for å ha et kontor liggende i Alicante, men vil bistå NAVs brukere i Spania gjennom våre nettsider eller på telefon, sier Fladby som forteller at midlene de sparer på nedleggelsen i Alicante nå vil gå til satsing andre steder i Europa. 

Flere nordmenn svindler
På NAVs kontor i Alicante har de hatt to ansatte som har vært på utlån fra NAV-kontorene i Norge. Disse vil nå få muligheten til å gå tilbake til sine gamle jobber.
– Vi har veldig gode selvbetjeningsløsninger på NAV.no og per telefon og ser at det ikke er nødvendig å ha et kontor i Spania, sier Fladby.
18. Februar meldte Spaniaposten at flere nordmenn svindler til seg trygdeytelser nå enn tidligere.
NAV har meldt dobbelt så mange for å ha oppholdt seg i utlandet i strid med regelverket. 70 av de 94 meldte sakene på utlandsområdet gjelder svindel av dagpenger. Dette er personer som sier at de bor i Norge, men som NAV mener oppholder seg i utlandet.
Gjennomsnittsbeløpet i de meldte sakene som gjelder utlandet er ca 160.000 kroner, og totalbeløpet er 15 millioner kroner.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: