Korrupsjon i Orihuela

Publisert

Orihuela kommune er en av kommuner hvor stemmeberettigede utlendinger utgjør flertallet og en av de kommuner på kysten hvor det har blitt bygget mest på kortest tid. Milliarder av Euro har her sirkulert etterhvert som utlendinger har kjøpt flere og flere ferieboliger, spesielt på Orihuela Costa.

Orihuela kommune er en av kommuner hvor stemmeberettigede utlendinger utgjør flertallet og en av de kommuner på kysten hvor det har blitt bygget mest på kortest tid. Milliarder av Euro har her sirkulert etterhvert som utlendinger har kjøpt flere og flere ferieboliger, spesielt på Orihuela Costa.

Kommunen regnes av ”Transparancy International” for å ha Spanias mest lukkede administrasjon. Og korrupsjonssakene har florert med Partido Popular i sentrum. De to uavhengige partiene CLR og CLARO har alliert seg for å fjerne PP fra makten etter 25 år i Orihuela samtidig som PSOE har i lang tid økt fokuset på Orihuela Costa hvor flesteparten av byens utenlandske befolkning holder til.

Valgspesial 2011:

Åpent valg i Alfaz del Pi

Kuppet i Rojales

PP overtar makten i Altea?

Valgskandalen i Alfaz del Pi til Madrid

Bitter kamp & maktmisbruk i Torrevieja

Korrupsjon i Orihuela

Det var da ganske passende i forkant av lokalvalget i 2007 at brevene som ble sendt til Orihuela Costa, for at beboerne der skulle registrere seg i valgmanntallet ofte aldri  kom frem. Påstander ble i ettertid satt frem for at det var PP i kommunen som stod bak ”sabotasjen” for å på den måte hindre, de primært utenlandske, beboerne i den delen av kommunen å stemme, adressene folk bodde på og adressene rådhuset hadde registrert stemte ofte ikke. PP i Orihuela regnes ikke for å ha mye å vinne på stor deltakelse blant utlendinger.

Korrupsjonsskandaler har ridd det rådhuset i flere bystyreperioder. Partido Populars ordfører frem til 2007, Jose Manuel Medina har blitt legendarisk. Han kjørte rundt i en Rolls Royce og bodde i en stor  villa som egentlig tilhørte utbygger med prosjekter i kommunen. Luksusbilen var også en ”gave” av en utbygger. Når det hele ble litt i overkant mye selv for Orihuela å være leverte ordføreren bilen tilbake til utbyggeren med den forklaring at han hadde fått bruke den ”fordi jeg er i overkant interessert i biler.

190 millioner Euro
I praksis hele ledelsen for Partido Popular i Orihuela er innvolvert i en av Spanias største korrupsjonssaker ”Brugal”. Både sittende ordfører Monica Lorente (PP) og den tidligere ordføreren Jose Manuel Medina har blitt involvert i saken. Lorente var tidligere byråd for turisme og infrastruktur (2003-2007) under Medina.

Seks politikere fra Partido Popular fikk i august 2010 besøk av politiet i saken. Også ansatte i selskaper som har arbeidet med søppeldømming, renhold av gater m.m. i Orihuela og kommunene rundt.  Totalt har det blitt betalt ut rundt 190 millioner Euro til disse selskapene over en årrekke.

En av de involverte i saken er president for Alicante provinsen Jose Joaquin Ripoll som også fikk sin privatbolig og sine kontorer raidet av politiet tidligere i sommer. Ifølge spanske medier skal politiet ha funnet 60.000 Euro i kontanter hjemme hos PP-toppen.

Advart om korrupsjon
I etterforskningen av Brugal saken kom man over et brev som viser at Partido Popular sentralt i Alicante provinsen ble advart mot den gang ordfører i Orihuelas ”korrupte” vaner. I brevet stod det at dersom PP tillot Jose Manuel Medina å stille som ordførerkanidat for partiet flere perioder i Orihuela komme ville avsender gå ut med informasjon om korrupsjonen i partiet.  Ved valget i 2007 var partiets nye kandidat Monica Lorente. Hun er nå blant de anklagede i Brugal-saken.
Opposisjonen i Orihuela har lenge måtte se seg overkjørt av ”maskinen” til Partido Popular som har vært svært godt finansiert med mange gode venner blant utbyggere og forretningsfolk. Den lokale TV-stasjonen eies forretningsmannen Ángel Fenoll, som har en hånd langt inn i Partido Popular. Han er blant de sentrale i Brugal saken og den som skal ha ”kjøpt” en rekke ”tjenester” fra sentrale PP politikere. PSOEs Antonia Moreno måtte vitse litt med kanalens rolle i valget under ett av sien valgmøter i Orihuela.

Men utlendinger og spanjoler har samlet seg i det uavhengige partiet C.L.A.R.O. som ble stiftet i 2006. I tillegg finnes PSOE og det sentrumliberale partiet CLR (Centro Liberal Renovador) som en del av det politiske landskapet i Orihuela. CLR og CLARO annonserte i februar at de går sammen.

CLARO
Partiet understreker sin stilling som et totalt uavhengig parti. Man beskriver seg selv om hverken til høyre, venstre eller sentrum. Partiet er fokusert på de lokale sakene og da høyre/venstre problematikken likegyldig heter det hos CLARO. De allierte seg tidlig i 2011 med CLR. Begge partiene ser på seg selv om uavhengige, pragmatiske og fokusert på lokale saker. Begge er enige om at Orihuela Costa trenger mere ressurser og må utbedres kraftig. En av sakene de to partiene har fremhevet er etableringen av et utlendingskontor i området samt en opprydding i byens manntall som har vært årsaken til at så mange av byens utenlandske befolking ikke har fått stemme i tillegg til at rotet i manntallet skaper problemer for postgangen til innbyggerne.

Claro Orihuela

Koalisjonen CLARO-CLR vil også lage flere overganger på riksvei N-332 som går gjennom Orihuela Costa og i praksis kutter store deler av byen fra havet. Partiene sier også at man ønsker seg mere politi i kommunen, femten nye lokalpoliti vil de ansette om de kommer til makten.

Bergenseren, Per Håkon Breivoll, har i en årrekke engasjert seg i partiet. Han sa til Spaniaposten i 2009 at han stortrives i sine nye hjemtrakter, men syntes kyststrekningen som domineres av utlendinger, blir neglisjert av politikerne på rådhuset i Orihuela. Derfor har han engasjert seg i lokalpartiet CLARO. Orihuela Costa har konstant blitt nedprioritert av rådhuset.

Per Håkon Breivoll kunne fortelle til Spaniaposten hvordan han følte han og andre utlendinger på Orihuela Costa ble motarbeidet av rådhuset når de skulle registrere seg i valgmanntallet.

– Rådhuset lager sine egne regler som skal gjøre det vanskeligere for oss å slippe til, forklarer Per Håkon, som vet hva han snakker om.
CLARO klaget problemene ved forrige valg inn til EU.

Cala Mosca
CLARO har vært aktive som opposisjonsparti. En rekke hendelser siste årene har partiet fått fokus på gjennom arbeide mot media og anmeldelser og underskriftskampanjer. CLARO, har lenge drevet en kampanje for å få annullert planene om å bygge 1.500 boliger ved Cala Mosca, som er den eneste ubebygde kyststrekningen på Orihuela Costa. Det PP dominerte rådhuset i Orihuela har tidligeregitt grønt lys til det omfattende byggeprosjektet som vil ødelegge området.

PSOE
I løpet av den første uken i mai 2010 kunne CLARO presentere et opprop med 7.000 underskrifter for Europaparlamentet i Brussel.  Det var partileder, Bob Houliston, som personlig leverte oppropet. I tillegg til Europaparlamentet, har den regionale regjeringen i Valencia og den sentrale regjeringen i Madrid mottatt oppropet.
PSOEs ordførerkandidat Antonia Moreno har også fått mye ros for arbeidet hun har gjort de siste årene i opposisjon. Hun har blant annet arbeidet hardt for å mobilisere de mange utlendingene som er bosatt i kommunens kystområde, Orihuela Costa. PP i Orihuela er svært godt organisert etter 25 år ved makten og har mektige venner med dype lommer. Blant annet ”edderkoppen” Angel Fenoll som blant annet eier den lokale TV-stasjonen og den antatte hovedmannen bak  korrupssjonsskandalen ”Brugal”. Han skal ha ”kjøpt” deler av bystyret i Orihuela for å sikre et av sine selskaper millionkontrakter med rådhuset.

PSOE opplever å bli sabotert under også dette årets valgkamp. Da partiet skulle holde valgmøte på en idrettsplass i kommunen måtte de holde det hele i stummende mørke. De ansatte på rådhuset som driver idrettsanlegget påstod de ikke hadde fått lov til å skru på lysene på anlegget PSOE hadde søkt om å få bruke.

Dette er ikke unikt, i La Nucia lenger nord på kysten måtte PSOEs folk skrike ganske høyt da de skulle holde valgmøte i en av kommunens saler på kulturhuset. Rådhusets folk mente de hadde fått lov til å bruke salen men ikke høytaleranlegget. Rådhuset i La Nucia har i en årrekke blitt styrt av PP.
Les også:

Engasjert i Orihuela Costa

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter