Kommunen bryter sin egen lov om riving av ulovlig bygninger

0
65

Torrevieja kommune bryter sin egen lov om riving av ulovlig oppførte bygninger. Kommune har registrert 200 bygninger som er ulovelig oppført og som kommunen er pålagt ved lov å rive. Kommunen kritiseres nå for passivitet og treghet. I et svar til ombudsmannen, som har gjennomført en granskning av forholdet, forsvarer planleggingssjefen Santiago Romero kommunens treghet og sier at årsaken er mangel på midler og at arbeidet med registrering av bygninger og avtaler med firma, som skal gjøre selve rivningsarbeidet, er krevende og kostbart. Planleggingssjefen presiserer at det er kun 4 av 30 prosjekter som ikke har blitt gjennomført.

Torrevieja kommune bryter sin egen lov om riving av ulovlig oppførte bygninger. Kommune har registrert 200 bygninger som er ulovelig oppført og som kommunen er pålagt ved lov å rive. Kommunen kritiseres nå for passivitet og treghet. I et svar til ombudsmannen, som har gjennomført en granskning av forholdet, forsvarer planleggingssjefen Santiago Romero kommunens treghet og sier at årsaken er mangel på midler og at arbeidet med registrering av bygninger og avtaler med firma, som skal gjøre selve rivningsarbeidet, er krevende og kostbart. Planleggingssjefen presiserer at det er kun 4 av 30 prosjekter som ikke har blitt gjennomført. For å få fortgang og effektivisere fremdriften i registreringen og gjennomføring av rivningsarbeidet investerte kommunen i nytt datasystem i 2009. De ansatte i planavdelingen støtter opp om si sjef og sier årsaken skyldes volumet av saker og mangel på programvare og presiserer at det legges ned et enormt arbeide, men at det tar tid. Torrevieja har over 120 000 boliger som skal kartlegges og registreres.

Ombudsmannen sier at Torreviejas befolkning ikke kan bli skadelidende av kommunens administrative utfordringer. Og sier at for huseierne og selskaper som har brutt loven bør restreksjoner og rivning iverksettes raskere. Ombudsmannen ber kommunene om å søke hjelp fra Diputación de Alicante – Alicante – provinsen eller regjeringen slik at kommunen unngår å bryte sin egen lov.