Historisk mulighet for kirkelig samarbeid

Publisert

Tredje februar kan bli en historisk dag for det spansk-norske kirkelige samarbeid. Sjømannsprest Helge Pettersson fra kirken i Torrevieja og president for alle sjømannskirkene i Spania, fikk da endelig møte en av toppene i den katolske kirken, erkebiskopen av Madrid og kardinal siden 1998, Antonio María Rouco Varela. Går det som sjømannspresten tror vil møtet bane vei for ett enklere og tettere samarbeide  mellom den lutherske norske sjømannskirken og den katolske kirken i Spania.

Tredje februar kan bli en historisk dag for det spansk-norske kirkelige samarbeid. Sjømannsprest Helge Pettersson fra kirken i Torrevieja og president for alle sjømannskirkene i Spania, fikk da endelig møte en av toppene i den katolske kirken, erkebiskopen av Madrid og kardinal siden 1998, Antonio María Rouco Varela. Går det som sjømannspresten tror vil møtet bane vei for ett enklere og tettere samarbeide  mellom den lutherske norske sjømannskirken og den katolske kirken i Spania.

Sjømannsprest Helge Pettersson har lenge arbeidet for å få i stand dette møtet og for å bedre kunne samarbeide med katolske kirker hvor det kan være naturlig for de mange norske sjømannskirkene.

Møtet fant sted i høytidelige omgivelser. Pettersson sier til Spaniaposten de ble møtt av en smilende kardinal og ble ført inn i et praktfullt høyt rom, dekorert med vakker kirkekunst. Med på møtet var blant annet Norges relativt nye ambassadør til Spania, Torgeir Larsen, som begynte møtet med å generelt informerte kardinalen om nordmenn i Spania. Helge Pettersson orienterte på sin side om den norske sjømannskriken i  Spania og gjorde ett poeng ut av at kirken ikke er i Spania for å misjonere blant spanjoler. Sjømannskirkens målgruppe er utlendinger som bor i Spania hele eller deler av året.

Kardinalen også “sjømannsprest”
Pettersson sier til Spaniaposten at kardinalen fortalte om sin tid i Hamburg, hvor han arbeidet for spanske sjømenn. Ikke helt ulikt sjømannskirkens arbeide i utlandet. Kardinalens bakgrunn bidrar trolig til kirkens forståelse for sjømannskirkens arbeide i Spania. Uten slike utlandskirker vil mange ende opp som “kirkeløse” i sin utlendighet.

I møtet overrakte sjømannspresten ett brev fra biskop Halvor Nordhaug. Budskapet som ble overrakt den katolske kardinalen var at man takket for mye god velvilje i det  felleskirkelige arbeidet man til nå har fått utrettet og biskopen understrekte verdien i ett slikt samarbeide samtidig som biskop Nordhaug i brevet informerte noe om den norske kirkens aktivitet i Spania.

Sjømannsprest Helge Pettersson sier til Spaniaposten at han oppfattet at Kardina Rouco ønsket å gi sin anbefaling for videre samarbeide mellom den katolske kirken i Spania og den lutherske sjømannskirken.

– Jeg oppfatter at han fremlegger brevet fra biskop Halvor Nordhaug for bispekollet i Spania og at han støtter opp under det arbeidet vi gjør her i Spania. Han ville sende ett svar på dette til biskopen selv i Norge.

Kan møte stengte dører
Med en formell anbefaling fra kardinalen eller det spanske bispekollegiet vil den norske sjømannskirken i Spania langt enklere kunne samarbeide med lokale kirker rundt om i Spania.

– Ikke alle steder er det like lett å komme inn i kirker, bruke kirkerommet til gudstjenester og andre kirkelige handlinger, forteller Pettersson.

Sjømannspresten har erfaringer fra sitt tidligere arbeidssted i Brasil hvor han møtte en viss skepsis fra lokale prester, men så at portene bokstavlig talt åpnet seg etter at han fikk hjelp “ovenfra” i egenskap av den regionale biskopen.

Sjømannspresten forteller dog om et svært godt samarbeide fra biskopen i Orihuela han kameratslig omtaler som Rafael.

Kardinalen fortalte i møtet at det nok var enklere med felleskirkelige aktiviteter i mer “urbane” strøk hvor man er mere vant med impulser utenfra. En observasjon sjømannspresten nok kunne kjenne igjen fra Norge. I Spania har man mest erfaring med slikt arbeide på Costa del Sol og på øyene. Her tok turismen med seg impulser utenfra lenge før utlendingene “fant” Costa Blanca. Det var dit den tidlige charterturismen brakte nord-europeere allerede så tidlig som på femti-tallet. Turismen kom langt senere til kysten av Costa Blanca eksempelvis.

Kardinal Rouco spurte om nettopp de lokale biskopenes holdninger til å samarbeide med sjømannskirken. Da var Helge Petterssons gode forhold til nettopp biskopen i Orihuela godt å trekke frem.

Sosialt arbeide
Sjømannspresten forteller til Spaniaposten om sjømannskirkens sosiale arbeide. Kirken har diakoner og sosionomer som gjør en viktig jobb i “det norske Spania”.  Disse kan noen ganger utgjøre eneste hjelpen for nordmenn med enkelte typer problemer i Spania.

– I Norge har man mange institusjoner som kan bistå og hjelpe. I Spania faller mange nordmenn mellom to stoler og har begrenset med alternativer. Det er her sjømannskirken kommer inn som ofte eneste alternativ. Norsk lov gjelder ikke i Spania og vi har mye å tjene på ett bedre samarbeide med spanske institusjoner, understreker sjømannspresten.

Nordmenn i Spania er som ett gjennomsnitt av nordmenn i Norge, så da er det alltid noen som har problemer de sliter med.

I 2005 opprettet Barne- og Familiedepartementet en stilling for en norsk sosionom i Spania. Siden den gang har Grete Peralta arbeidet som sosionom og familieterapeut for norske familier på Costa Blanca i regi av Sjømannskirken. I 2009 kom det to ytterligere stillinger knyttet til sjømannskirkene finansiert av innsamlede midler fra TV aksjonen 2008 hvor pengene gikk til Blå Kors sitt arbeide.

– Det sosiale arbeidet som Peralta gjør og hennes samarbeide med det spanske barnevernet har stor verdi, sier sjømannspresten til Spaniaposten.

Sjømannskirken har i det hele tatt ett bredt tilbud av tjenester for de som måtte trenge det. Fordelt utover kirkesenterne i Alfaz del Pi, Torrevieja, Mijas, Gran Canaria og på Lanzarote finnes det sykepleier, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, familieterapeut og en rekke diakoner.

Også i det ungdomsarbeidet sjømannskirken gjør ser både den lutherske sjømannskirken og den katolske kirken for seg at det kan være muligheter for et felleskirkelig samarbeide.

Mye tyder på at kardinal Rouco Varela deler dette synet. Han under møtet i Madrid tredje februar inviterte han norsk ungdom i Spania til å delta på “Jornadas Mundials de la Juventud 2011”, Verdensungdomsdagene i Madrid, i regi av den katolske kirken. Kjempearrangementet finner sted i August i år og her møtes ungdommer fra hele verden.

Støttet dikaturet
Antonio María Rouco Varela er kjent som en svært konservativ katolikk, som i liten grad later til å ta avstand fra den katolske kirkes støtte til det spanske diktaturet og diktator General Franco. Tvert i mot har Rouco også nylig forsvar diktaturets handlinger og kaldt kirkens samkvem med diktaturet for “ett hellig korstog”.

På Spaniapostens spørsmål på om presten har reflektert over dette i tilknytning til deres møte med denne kardinalen ser Pettersson at han har registrert at kardinalen er en “hard nøtt” i den katolske kirken men at man ikke reflekterer så mye over historien, sjømannspresten er mer opptatt av fremtiden og han føyer til at sjømannskirkens historie begynte tidlig på åttitallet i Spania noen år etter diktatorens død i 1975.
Tekst: Kim Ammouche Foto: Ingrid Bjerke

Les også:

Helsestasjon for norsk ungdom i SPania

Kaller Franco-diktaturets undertrykkelse ”Hellig korstog”

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter