Har forbedret førskolen

Publisert

Den sittende kommuneadministrasjonen i Rojales, med det uavhengige partiet GRIP i spissen, har utført diverse forbedringer ved førskolen ”Los Pasos”, som har 60 barn fra ett til tre år. Siden Antonio Martínez Cánovas ble ordfører i kommunen, har det blitt utarbeidet et variert parkområde, et nytt tregjerde og en ny markise, som alle er i henhold til de gjeldende standarder og sikkerhetsforskrifter.

Den sittende kommuneadministrasjonen i Rojales, med det uavhengige partiet GRIP i spissen, har utført diverse forbedringer ved førskolen ”Los Pasos”, som har 60 barn fra ett til tre år. Siden Antonio Martínez Cánovas ble ordfører i kommunen, har det blitt utarbeidet et variert parkområde, et nytt tregjerde og en ny markise, som alle er i henhold til de gjeldende standarder og sikkerhetsforskrifter.

I tillegg har det blitt etablert et mobilt bibliotek og nytt skolemateriell har blitt innkjøpt. Dessuten har det blitt gjort dekorative forbedringer, samt at det har blitt montert nye sikkerhetsdører så vel inne som ute.

Ordføreren har også sørget for å få ansatt nytt personell ved førskolen, fordi de fire eksisterende klasserommene med 60 barn, tidligere bare har blitt betjent av fire lærere, heter det seg i en uttalelse fra rådhuset i Rojales.

Antonio Perez, tidligere ordfører og leder for PSOE i Rojales, oppfatter dette som et forsøk på ren kritikk av den tidligere administrasjonen, ved at GRIP tilsynelatende forsøker å ta æren for å ha opparbeidet førskolen.

– Da vi kom til makten i 2003 var denne førskolen en helt vanlig kommunal barnehage. Vi så tydelig behovet for en førskole, men først måtte forholdene tilrettelegges for å kunne danne en sådan. Blant annet måtte barnehagepersonalet omskoleres til førskolelærere, fordi det var uaktuelt å si opp de ansatt for å hente inn ny faglært arbeidskraft. Vi fikk dessuten ansatt en direktør som er utdannet barnepsykolog. Under vår administrasjon ble åpningstidene utvidet, skolen fikk kapasitet til å ta i mot flere elever, det ble bygget kjøkken og kantine, samt at vi fikk tilrettelagt en rekke andre fasiliteter, sier Perez.   

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter