Håper å forbedre trafikken på La Zenia

0
263

På Orihuela Costa, i La Zenia-området, vil man endre på trafikk-flyten i årene som kommer. Målet er å redusere trafikk-køer, sakte trafikk samt forbedre forholdene for fotgjengere og syklende.

Rådhuset i Orihuela er nå i gang med å analysere trafikken i området. Man ser på om det er fornuftig å redusere antall kjørebaner eller kjøreretninger i enkelte gater. Eksempelvis i avenyen som leder ned til stranden. I denne sammenheng kan man muligens gjøre fortau bredere enn hva de er i dag. Muligens lage sykkelvei også og å gjenopprette den som man tidligere hadde i Calle Colon.

Man ser også på om det bør skiltes bedre.

Området som vil berøres av studien og mulige endringer.

Ny bussrute

Det vurderes også å opprette en ny bussrute som knytter sammen området ved handlesenteret Zenia Boulevard og stranden. Da med stopp ved parkeringsplasser ved ruten i tillegg til eksisterende stoppesteder.