Eiendomskatten i Torrevieja settes ned

Publisert

Torrevieja kommune har vedtatt at man setter ned eiendomsskatten, IBI.

Rådhuset sier de slik hjelper sine innbyggere i en vanskelig tid økonomisk. Rådhuset får redusert sine inntekter med rundt 900.000 Euro som følge av endringen. For en vanlig husstand betyr reduksjonen av IBI en besparelse på rundt 10 Euro i snitt.

Det er staten som i Spania definerer hvor mange prosent IBI man betaler av boligens skatteverdi (valor catastral). Staten definerer en minimum og en maksimums-verdi, utover det har hvert rådhus muligheten til å legge seg i et øvre eller nedre sjikt.

Staten bestemmer hvor mye skatteverdien øker hvert år og med det hvor mye IBI øker.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter