Byggestart for 7.490 nye boliger i Torrevieja

Publisert

Mandag den 25. oktober tok man det første spadetaket for et av de viktigste boligprosjektene i Valencia-regionen det siste tiåret.

Torreviejas Sector-20 La Hoya har kapasitet til å bygge 7500 boliger på 1,8 millioner kvadratmeter og vil huse opptil 18 000 nye innbyggere. Det er også planlagt et nytt næringsområde på 100 000 kvadratmeter parallelt med fylkesvei CV-95 hovedinnfartsåren til Torrevieja.

Joint venture-selskapet som har fått status som utbygger, består av stor-utbyggeren Grupo TM Torrevieja, Grupo Corpic de Elche, Eurovillas del Mar og Urbanizadora S-14.

Selskapene Grupo TM og Grupo Corpic, som har spesialisert seg på utbygging av turistboliger, er de viktigste selskapene i urbaniseringsprosessen, ettersom de eier den største andelen av tomtene.

Budsjettet for utførelse av hovedinfrastrukturer som veier, utstyr, belysning, kloakknett, drikkevann, grøntområder og oppsamling av regnvann er på 57 millioner euro.

Bauhaus

I næringsområdet vil det multinasjonale byggevare- og innredningsfirmaet Bauhaus etablere seg i tillegg til det nye hovedkvarteret til eiendomskonsernet TM.

Blant de planlagte infrastrukturtiltakene er bygging av en ny bro og flere rundkjøringer i tilknytning til CV-95. Et annet av tiltakene som inngår som et krav fra administrasjonen i prosjektet, er bevaring av kulturarven til bondegården La Hoya, med en investering på mer enn 250 000 euro, og som i den godkjente planleggingen ligger på et kommersielt område.


Mellom La Siesta-El Chaparral, La Mata, Lagunene og Quiron sykehuset

Tomten avgrenses i nord av boligområdet La Siesta-El Chaparral, i tillegg til gjerdet til naturparken La Mata og Torreviejas laguner med tilhørende furuskog, i øst av det private sykehuset Quirón, omkjøringsveien N-332 og det internasjonale auditoriet, i sør av boligområdet Jardín del Mar og i vest av selve CV-95.

Signeringen er kulminasjonen på en kronglete prosess som startet på slutten av 1990-tallet. Det dreier seg om omregulering av den siste store tomten som er tilgjengelig i kommunen. Denne planleggingen er nemlig ikke tatt med i Torreviejas gjeldende generalplan for byutvikling, og tomten, som er en del av et gammelt, ubearbeidet gårdsbruk, var oppført som ubebyggelig.

Omklassifiseringen ble endelig godkjent i 2009. Mursteinkrisen og miljøkravene fra Generalitat har ved flere anledninger ført til at prognosene for urbaniseringsprosjektet har blitt endret for å innlemme vernede boliger, mer areal til utstyr og et grønt belte mellom furuskogen i naturparken og selve urbaniseringen.

Siden slutten av 2000-tallet har Auditoriet og Torreviejas internasjonale musikkonservatorium allerede lagt beslag på 100 000 kvadratmeter tomt til anlegg. Offentlig utstyr som ble godkjent i forbindelse med den fremtidige godkjenningen av byutviklingsprosjektet, og som er knyttet til omklassifiseringen av området.

Modifisert

Det siste klarsignalet for å sette i gang arbeidene med bystyrets godkjenning av et modifisert urbaniseringsprosjekt var teknisk sett klart allerede i april. Men den nåværende regjeringen, som gjentok sitt absolutte flertall ved kommunevalget i mai, utsatte godkjenningen til inneværende valgperiode.
Bærekraft

I gjennomførbarhets- og bærekraftrapporten som ble utarbeidet av UTE i 2020, heter det at utbyggingen, som ved maksimalt belegg vil forbruke 1,3 hektar vann per år, vil kompensere byrådet for kostnadene ved å opprettholde offentlige tjenester som veier, grøntområder, søppeltømming og belysning med inntektene fra lisensene for bygg- og anleggsskatt (ICIO) – 20 millioner euro de første åtte årene -, IBI – mer enn én million i året – eller økningen i eiendeler fra overføringen av 10 % av tomten til en verdi av ytterligere 20 millioner.

I 2020 var de forventede utviklingskostnadene 33 millioner euro, et tall som nesten har doblet seg på to år. Den forventede omsetningen ved salg av by- og næringstomter ble den gang anslått til 64 millioner euro.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter