Sosialistene stopper økonomiske reformer

0
268
Nyvalgt: Pedro Sanchez Castejon er nyvalgt generalsekretær i det spanske sosialistpartiet.

Den nye PSOE-regjeringen ledet av Pedro Sanches har stoppet to av Spanias største økonomiske reformer. Begge reformene anses av økonomer og av EU som kritiske for Spanias økonomiske fremtid.

Regjeringen har stoppet arbeidet med refomen av Spanias pensjons-system. Pensjonskassen i Spania vil gå tom med dagens ordning. Det er betalt inn for lite penger i pensjonskassen av Spanske pensjonister, det blir for mange pensjonister og utbetalingene er for generøse sett i sammenheng av hva det er muligheter til å betale ut. PSOE-regjeringen har allerede varslet at de øker pensjonene i Spania.

Man har også stoppet arbeidet med reform av måten Spanias autonome regioner finansieres. Et alvorlig problem i Spania er svært høy gjeld i de regionale administrasjonene. Den tidligere PP-regjeringen har etter press fra EU satt et tak på gjelds-taket i Spanias regioner. PSOE-regjeringen vil bruke mere penger og bort fra linjen om bruke mindre penger for å redusere landets gjeld.