Renta går opp: Slutt på “gratis penger”

Publisert

Etter et tiår med nullrente og negativ styringsrente satte den Europeiske sentralbanken, ECB, opp renten med 0.5%. Banken gjør dette for å bremse stigende inflasjon i Euro-zonen.

Med det vil mange med flytende rente på sine EURO-lån måtte betale mer hver måned. Konsekvensen for de med lån til bolig i Spania regnes med å bli marginal.

De fleste lån som ble gjort i denne perioden fikk fast-rente i påvente av eventuelle rentehopp.

Renteoppgangen var allerede priset inn i rente-indeksen euribor som i går gikk opp til 1,164%, etter å mange år ha vært negativ.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter