Flest velger flytende lånerente

Publisert

Flesteparten som låner til bolig i Spania oppretter låner penger med flytende rente. Fastrentelån har dog økt mye siste årene, ved utgangen av februar var 41.89% av alle lån gjort med fastrente.

Muligheten til å fryse huslån for resten av løpetiden med en rekordlav Euro-rente er forklaringen bak dette. Under årene finanskrisen løp ble nesten alle lån gjort med en flytende rente, men sentralbankens pengepolitikk førte EURO renten så lav at fastrente ble svært attraktivt.

Den som investerer i en bolig i Spania for å leie ut kan med fastrente låse lånekostnaden i hele betalingsperioden og med det ha en sikrere investering i ferieboligen.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter