Fire av fem spanjoler under 30 år bor fortsatt «hos Mamma»

0
446

Stigende boligpriser, spansk kultur og lavtlønnede unge spanjoler gjør at dagens generasjon under 30 år stort sett bor hjemme hos foreldrene. Her får de middag på bordet, rent tøy og slipper å betale regninger.

Tradisjonelt har spanjolene synes dette er helt ok. Foreldrene er fornøyde med å ha sine barn nære og spanske unge voksne setter pris på komforten dette fører med seg. De har ikke samme behov for frihet og det å klare seg selv som er mer vanlig lengre nord i Europa.

Men bak dette ligger en alarmerende tendens. I 2008 hadde i overkant av 21% av spanjoler over 30 år flyttet hjemmefra. Ti år lengre frem viser tallene for 2018 at tallet har gått ned. I Valencia regionen har nå 17-19% av spanjoler under 30% flyttet hjemmefra. For Andalucia er tallet 17%.

Prisen på boliger har steget mye i Spania over flere år nå. Dette samtidig som lønninger i stor grad har stått stille. At mange spanjoler ikke velger høyere utdannelse bidrar til å holde lønningene nede. Det spanske arbeidsmarkedet har lenge blitt møtt med oppfordringer fra EU om en sterkt trengt reform. Oppsigelsesvernet er så sterkt i Spania at bedriftene blir sittende på uproduktive og ofte umotiverte eldre ansatte det i praksis er umulig å sparke eller be bytte stilling. Dette går på bekostning av ofte bedre utdannede og mer motiverte unge.

Det er de under 30 som oftest er rammet av arbeidsløshet i Spania. De unges dårlige kår i arbeidsmarkedet ses også på antallet fødsler i Spania. Unge sier de strever nok med å brødfø seg selv og det å få barn får vente.