Alicante-provinsens turist-sektor blør – politikerne famler

Publisert

Turisme bidrar normalt i underkant av 13 milliarder Euro til provinsens økonomi. Dette året er over 9 milliarder i inntekter «borte». Rundt 70% av omsetningen er borte i det hoteller, turistleiligheter, leiebiler osv står ubrukte.

På kort sikt er de økonomiske konsekvensene av Covid-19 lagt større enn finanskrisen med tilhørende «bolig-krakk».

Regionale og lokale myndigheter famler i blinde

Regionale myndigheter prøver med en rekke tiltak. I forkant av sommerferien kom man med en rekke påfunn som var ment å få turistene til å komme. Hver kommune gjorde sitt forskjellig. Strendene ble delt opp i «soner». Man ansatte ungdom som «Covid-politi». Valencia-regionens siste påfunn er et slags rabatt-kort hvor reisende til regionen skal få et avslag i prisen på 600 Euro om de kommer på ferie til Costa Blanca. Gjentatte krav har blitt satt frem av regionale og lokale politikere som sier akkurat deres kommune må bli med i en «sikker korridor». I Nord-Europa snakker ingen som sikre korridorer til «syden».

Felles for alle disse tiltakene er at de kan gi bransjen inntrykk av at politikerne kanskje gjør noe. Men resultatene for bransjen uteblir. Det er utenlandske reisendes både objektive og subjektive inntrykk av situasjonen i Spania som bestemmer om folk reiser eller ikke. Vanlige turister vil ikke reise så lenge det er krav om karantene i hjemlandet ved retur.

Spanjolene er sosiale av natur. Det å samle storfamilien og kjente både hjemme og ute på bar er ikke alltid kompatibelt med smittevern. Man har sett mer smitte blant “lokale spanjoler” i kommuner hvor utlendinger primært oppholder seg i spesifikke bydeler, ofte de som ligger nærmest strand og sjø.

Motstridende politiske mål

Det eneste som vil få turistene til å komme tilbake, er lavere smittetall som fører til at man i Nord-Europa fjerner krav om karantene. EUs nye «kart» hvor smitte-regionene erstatter lande-grenser gjør at Valencia-regionen, med sine relativt lave smitte-tall, trolig blir blant de første som vil motta turister.

Å redusere smitte tar lengre tid så lenge regionale og lokale myndighetene vil la folk leve så normalt som mulig og ofte går mot nasjonale myndigheters anbefaleringer. I kjølvannet av finanskrisen kom en bølge av venstre-populister til makten i Valencia-regionen. Folks kortsiktige ønsker kommer med det det ofte foran de større mål.

Spanjolene er sosiale av natur. Det å samle storfamilien og kjente både hjemme og ute på bar er ikke alltid kompatibelt med smittevern. Samtidig vil folk helst ha tilbake sine kjente og kjære fiestas selv i en amputert form. Politiet stopper i økende grad ulovlige samlinger og ting som ulovlige “undergrunns-fester” brer om seg blant unge.

I Spania har man alltid tolket og fulgt regler med en stor grad av avslappet «fleksibilitet». I motsetning til i Nord-Europa, hvor det å lage og følge regler er folkesport.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: