Over 116.000 søkere på 2.295 utlyste stillinger

0
162

Over 116.000 søkere på 2.295 utlyste stillinger

Det spanske postverket skal ansette 2295 nye postbud. 116.000 personer drømmer om å bli postmenn i Spania.

Fristet av en fast lønn og en sikker jobb møtte tusener frem over hele Spania etter at stillingene ble utlyst og interesserte anmodet om å møte frem til opptaksprøver.

Selv om arbeidsledigheten i Spania er vesentlig lavere nå enn få år tilbake er det kamp om sikre jobber for dårlig utdannete spanjoler. Jobber i det offentlige er spesielt attraktive da de ses på som mer sikre enn i det private næringslivet. Offentlige ansatte i Spania har en rekke frynsegoder som ikke finnes i det private. De får flere årlige bonuser, lange ferier og er nesten immune mot å bli sagt opp.