Spania under Franco: Rasens renhet var viktigere enn gravides helse

Publisert

Under General Francos lange diktatur i Spania ble kontroll over kvinners kropp og den reproduktive prosessen til et verktøy for “bio-politikk”.

Studien utført ved Universitetet i Alicante viser at “en sunn rase og mange nye sterke menn” var viktigere enn gravide kvinners helse. Man ser dette av den type medisinering som ble tilbudt kvinner i Spania den gangen og de etiske valg man gjorde.

Det er professor i Historie ved Universitetet i Alicante, Ramón Castejón Bolea, samt professor og forsker ved institutt for arkeologi og historie María Teresa Riquelme Quiñonero som har konkludert med dette.

“Sterke og fruktbare kvinner fører til mange sterke menn”

Studien de to har publisert har analysert ideene og den praksis man hadde i Spania i perioden 1930 til 1950. De har hatt fokus på problematikken rundt syfilis blant gravide kvinner i Spania. Studien har dokumentert over 20.000 graviditeter som førte til døde barn med syfilis samt minst like mange som ble født med sykdommen. Det var i skyggen av dette man introduserte graviditets-kontroll og institutionalisering av fødsel samt medisinering av fødende kvinner.

Fødselsraten i Spania gikk ned etter borgerkrigen. Barnedødeligheten i Spania var også relativt høy under Franco-regimet takket være en rekke feilslåtte ideer. Færre nye spanjoler var noe som bekymret fasistene. De svarte med en politikk som var ment å øke fødsels-tallene.

Som behandling for syfilis under graviditet introduserte falangistene en kombinasjon av arsenikk og tungmetallet vismut. Side-effektene var mange og faren for at den gravide kvinnen døde var også høy. Legene fortsatte med denne behandlingen til tross for dette. Å forhindre at barn av “lavere kvalitet” ble født var viktigere enn kvinners helse.

Fattige “republikanere” fikk farlige behandlinger

Det var spesielt fattige kvinner som ble utsatt for denne behandlingen. De lavere klasser i Spania tilhørte i større grad den tapende siden republikanere fra borgerkrigen. Vinnerne, nasjonalistene, tilhørte i langt større grad middel og overklassen. Under utviklingen av dette offentlige helsetilbudet, som også hadde mange positive sider, var det primært disse som ble tilbudt disse farlige behandlingene under graviditet. Når kvinner døde som følge av diktaturets helse-politikk ble det mindre støy rundt tema så lenge de kom fra lavere klasser med færre ressurser. De som kunne betale for seg ville ha andre alternativer gjennom sine private leger.

Latinsk-katolsk eugenikk

Falangistenes leger mente at borgernes kropper var en del av nasjonens arv. Både helsevesen og sosiale tjenester fra staten hadde som øverste mål å fremme nasjonens storhet. For francos menn var det tydelig definert at kvinners kropper var det fremste verktøy for å sikre rasens fremtid. “Sterke og fruktbare kvinner fører til mange sterke menn” var ett av slagordene.

Fasistene var inspirert av eugenikk og utformet en “latinsk modell” for dette som eugenikkens ideer ble forent med katolske idealer og ideer.

Studien er en del av dokumenteringen av medisinens historie i Spania “cartografía desde la Historia de la Medicina (TEGECON)”.

Les også:

Åpner for innsyn om frastjålne barn

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter