Åpner for innsyn om frastjålne barn

Publisert

Den katolske kirke og det spanske helsedepartementet åpner for innsyn i arkivene om Spanias såkalte frastjålne barn. Siden slutten av 1930-tallet skal tusenvis av spedbarn ha blitt fratatt deres biologiske mor ved fødselen fordi morskapet ble ansett som «uønsket». Den brutale adopsjonsordningen som skjedde i staten og kirkens regi pågikk under hele Franco-diktaturet og helt frem til 1990-tallet.

Ordningen med tvangsadopsjon ble praktisert ved fødselsklinikker over hele landet, oftest religiøse institusjoner der kvinner som ble ansett uskikket som mødre fikk beskjed om at de ikke kunne få beholde barnet eller at barnet var dødfødt. Barnet ble senere adoptert bort.

Flere organisasjoner i Spania jobber i dag med gjenforening mellom stjålne barn (niños robados) og deres biologiske foreldre. At det nå skal gis innsyn i arkivene som skjuler barnas egentlige identitet, anses som et avgjørende gjennombrudd for arbeidet som gjøres.

Tok saken til EU-parlamentet

Det er britiske BBC News som melder om nyheten der klassifiserte journaler skal gjøres tilgjengelige for berørte familier. Foreldre som mener de er blitt fratatt sine barn ved fødselen (eller avkommet som leter etter sine biologiske foreldre) kan søke myndighetene om informasjon fra journalene, dokumeter som nå skal samles i ett stort arkiv.

Nyheten kommer etter et møte mellom representanter fra EU-parlamentet og spanske myndigheter i Madrid, skriver BBC. Det britiske parlamentsmedlemmet Judith Kirton-Darling skal ha ledet saken og tok affære etter å ha blitt kjent med det som trolig er en av de mange sakene om forsvunne barn i Spania.

Engelske Ruth Appleby som tidligere bodde i Spania skal ha født en datter i den galisiske byen La Coruña i 1992. Noen timer etter fødselen skal hun ha fått beskjed om at barnet ikke hadde overlevd.

Skjelettet i kisten liknet et større barn

Det var imidlertid ikke før i 2010 da Appleby fikk graven til barnet gravd opp for å flytte levningene hjem til England at saken hennes tok en vending. Hun skal da ha reagert på at skjelettet i kisten ikke liknet en nyfødt, men et større barn.

Saken ble da rapportert til politiet som tok kontakt med spanske myndigheter.

Den britiske kvinnen skal imidlertid ha tvilt på behandlingen av forespørselen og tok derfor saken til Europaparlamentet.

Etter nyheten om at Den katolske kirke i Spania og det spanske helsedepartementet vil åpne for innsyn i arkivene om de frastjålne barna, har hun fått håp om en oppklaring i saken med mulighet for informasjon om hva som egentlig skjedde med hennes datter, hvem hun er og hvor hun befinner seg i dag.

Niños robados – Spanias frastjålne barn

Praksisen med å frata mødre barna ved fødselen går tilbake til slutten av 1930-årene og ble introdusert under fascist-regimet til diktator Francisco Franco. Hensikten var å forhindre det regimets ledere og kirken anså som «uønskede» foreldreskap.

Les også: Ny rettssak om frastjålne barn

På 1950-tallet antas det at denne praksisen ble gjenstand for organisert kriminalitet innad i systemet, der nøkkelpersoner drev det som best kan betegnes som menneskehandel med spedbarn. Nonner, prester, sykepleiere og leger skal ha vært involvert i adopsjon der spedbarna ble solgt for å tjene penger. Det anslås at så mange som 300.000 barn fikk sin skjebne bestemt av korrupte personer innen kirke og stat.

Les også: Fikk vite hvem moren var etter 48 år

Flere organisasjoner i Spania jobber i dag med gjenforening mellom stjålne barn og deres biologiske foreldre. Spanske myndigheter har lenge fått kritikk for ikke å gjøre mer for å oppklare sakene.

Les også: “Spania bryter internasjonal rett” 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter