Nye sikkerhetskrav til biler i Europa

0
217

I Brussel vedtok man i april nye krav til sikkerhet i biler som selges i EU. Det nye og strengere regelverket trer i kraft fra 2022 og er ment å øke sikkerheten på veiene.

EU setter øker nå kravet til sikkerhetsutstyr i biler. Blant annet er blir det fra 2020 krav til systemer som varsler føreren om vedkommende sovner og om bilen er i ferd med å vandre ut av kjørebanen. Det være seg ut av veien eller over i motgående kjørebane.

Systemer som automatisk bremser bilen i enkelte situasjoner skal bli standard. Og EU endrer kravet til bilbeltene som konsekvens av analyser man har gjort i kollisjonstest. Slikt utstyr er allerede tilgjengelig i en rekke modeller fra fabrikanter som BMW og Mercedes.

Kravene til biler som transporterer gods eller passasjerer økes ytterligere. Ryggekamera skal her bli standard og de skal være utstyrt med en «svart boks» så man etter ulykker bedre skal kunne kartlegge hendelseforeløpet i forkant. Det være seg hastighet i tillegg til data fra sensorer i kjøretøyet.

Det blir også krav om utstyr som kan varsle føreren om høy hastighet. Det poengteres at dette utstyret ikke vil forhindre bilen å gå over fartsgrensen, kun varsle.

De nye reglene trer i kraft fra mai 2022.