Torrevieja: Ingen vil lede norske klubben

Publisert

Ingen vil lede Den Norske Klubben i Torrevieja
– Alle vil at Den Norske Klubben i Torrevieja skal overleve, men ingen vil gjøre jobben. 
Dette hjertesukket fra valgkomiteen kom på årsmøtet torsdag kveld. Ingen ville stille som lederkandidat, og ingen ville være nestleder. Nå må det nye styret i klubben finne ut hva som må gjøres.

Tre nye styremedlemmer meldte seg til tjeneste da valgkomiteen lette etter ny ledelse til Den Norske Klubben i Torrevieja.

Ingen vil lede Den Norske Klubben i Torrevieja
– Alle vil at Den Norske Klubben i Torrevieja skal overleve, men ingen vil gjøre jobben. 
Dette hjertesukket fra valgkomiteen kom på årsmøtet torsdag kveld. Ingen ville stille som lederkandidat, og ingen ville være nestleder. Nå må det nye styret i klubben finne ut hva som må gjøres.

Tre nye styremedlemmer meldte seg til tjeneste da valgkomiteen lette etter ny ledelse til Den Norske Klubben i Torrevieja.

– Men det har vært et slit å finne folk til tillitsvervene, det fastslo valgkomiteens talsmann Terje Thorstensen på klubbens årsmøte. Det knyttet seg spenning til valgene i år, ettersom mangeårig leder Jarle Rundhaug denne gangen hadde sagt klart i fra – han ville ikke ta gjenvalg.  Også nestleder Rolf Nordrik bakket ut, og kassereren de siste 16 årene Pauline Ramstad takket for seg i styret.

Ufullstendige valg
Mange har vært spurt både en og flere ganger om å ta over ansvaret i Den Norske Klubben, men ingen har villet ta utfordringen. Avtroppende leder av aktivitetskomiteen Ola Hansen sa seg villig til å lede neste års valgkomite, men heller ikke han ville ta lederansvaret.
Valgene på årsmøtet ble dermed svært ufullstendige denne gangen. Det ble innvalgt tre nye i styret og ny aktivitetsleder, men nå er det opp til det nye styret å finne veien ut av lederuføret. Jarle Rundhaug har flere ganger sagt at han skal forlate roret i klubben, denne gangen gjorde han alvor av det. Det blir ingen enkel jobb for styret å konstituere seg selv og å finne nye løsninger.

Egentlig er det overraskende for mange at det skal være så vanskelig å finne nye tillitsvalgte til klubben i Torrevieja. Aktivitetsnivået er forholdsvis høyt med en rekke faste ukentlige tilbud. Driften av selve klubben går bra og det er stort overskudd på salget av mat og drikke i klubblokalene. Nå varslet imidlertid hele kjøkkenpersonalet at de går av, og det var på årsmøtet torsdag ingen som kunne fortelle hvem som skal steke vaflene kommende uke.
Det nye styret innrømmer at de får det travelt med å finne løsninger. På årsmøtet forelå det forslag om å privatisere driften av lokalene. Det var også forslag om betaling til de som gjør jobben. Disse forslagene ble oversendt det nye styret for vurdering.

– En enkel oppgave
Økonomien er solid, klubben har penger i banken og gjeldfritt lokale i Torrevieja sentrum.
– Det bør bli en enkel oppgave å drive klubben videre, mente avtroppende leder Jarle Rundhaug da han takket for seg i styret.
 Det var mer enn sytti medlemmer til stede på årsmøtet, så interessen er god. Årsmeldingene fra de ulike aktivitetene viste mye positivt, men også i beretningene kom det fram at noen gjør mye arbeid, mens andre slipper lett unna. Klubben klarer ikke helt å fordele oppgaver og innsats.

 

Det nye styret i Den Norske Klubben i Torrevieja:
Arne Berentsen, sekretær  (ikke på valg)
Per Neskleiv, styremedlem (ikke på valg)
Tor Egil Malmin, styremedlem (ikke på valg)
Ellen Ane Aspestrand, styremedlem (ny)
Svein I. Dillern Johansen, styremedlem (ny)
Solbjørg Malmin, kasserer (ny)

1.    varamann:  Synnøve Fagerheim
2.    varamann: Bjørg Norland
3.    varamann: Gerd Edvardsen

Leder av aktivitetskomiteen: Gladys Medalen (ny)

Av: Per Arne Skramstad

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter