Sykehjemsplassene stort sett opptatt

Publisert

De norske sykehjemmene og behandlingsinstitusjonene på Costa Blanca melder om gjennomgående godt belegg for 2013. Forventingene om at interessen blant de eldre skal holde seg på samme høye nivå er til stede for 2014. Spesielt Solgården er et spesielt populært sted å reise til og kan vise til nye rekordtall i 2013.

Sykehjemmet som Bærum kommune har i Altea er blant de som kan vise til en beleggsprosent på ca. 90 for 2013. Ser man bort i fra et par sommermåneder, da de eldre syns det blir for varmt, er det så å si fullt opp på sykehjemmet.

     Vi selger også noen plasser til Stavanger kommune og med disse plassene kommer vi opp i en beleggsprosent på ca. 90 for hele året. Vi tildeler plasser etter behov og søknad, og vi har til en hver tid oversikt over antall plasser som er i bruk. Plassene i Altea blir tildelt brukerne etter vedtak fra Bærum kommune på lik linje med vedtak om korttidsopphold ved våre institusjoner i Bærum, opplyser Kommunalsjef for pleie- og omsorg i Bærum kommune, Bovild Tjønn til SpaniaPosten.

Sykehjemmet Finca Romeral i Alfaz del Pi opplever noe mindre pågang enn Bærum kommunes sykehjem i Altea, men styreleder, Kjell Eivind Solberg er rimelig tilfreds med situasjonen og sier til SpaniaPosten:

        Vi har jevnt pågang og vi har alt under kontroll. Vi har jo bare plass til 14 beboere og gjestene kommer i hovedsak fra Oslo, men det kommer også folk fra andre kommuner.

        Moss kommune har inngått en avtale om å kjøpe to plasser ved sykehjemmet, men det fungerer ikke?

        Det er korrekt at responsen fra akkurat Moss har vært noe laber, men til gjengjeld er det bra med gjester fra andre deler av landet. Fincha el Romeral er et godt alternativ for eldre som trenger omsorg, påpeker styreleder, Kjell Eivind Solberg.

Solgården opplever at 2013 ble et veldig godt år. 2012 ble et rekordår for institusjonen og nå viser det seg altså at 2013 ble enda bedre – både når det gjelde antall gjestedøgn og det økonomiske resultatet.

        Vi har hatt nesten 5 500 gjester i 2013 og dette er altså ny rekord. Vi avsluttet 2013 med et solid overskudd og overskuddet er større enn det vi budsjetterte med, sier direktøren ved Solgården, Pablo Sbertoli til SpaniaPosten.

Pablo Sbertoli understreker at hele overskuddet blir igjen i virksomheten. Noe av overskuddet går til oppussing og standardheving, men man ønsker også styrke likvideten.

        Ser prognosene for 2014 lovende ut også?

        Ja, det virker lovende. Vi har allerede solgt halvparten av plassene for 2014 og vi har ellers det samme turprogrammet med 27 turer tilrettelagt for funksjonshemmede, eldre og familier, sier Sbertoli.

Solgården vil i år markere 200 år med grunnlov i Norge den 17. mai med stor fest og mange gjester.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter