Gir byggetillatelse til Oslo Kommune

Publisert

Rådhuset i Altea har gitt grønt lys for at Oslo kommune kan få bygge et sykehjem på Montemolar like nord for Altea sentrum. Kommunen sier i en pressemelding at de gir tillatelsen etter å ha sett over alle tekniske og juridiske aspekt rundt det hele. Oslo kommune har ønsket å bygge sykehjem på en uregulert naturtomt og dermed vært avhengig av dispensasjoner og omregulering for å få bygge.

Millioner på avveie

Prosessen har vært svært uryddig fra Oslo kommunes side og over 30 millioner kroner er “borte” siden prosjektet ble påbegynt i 2005. Tomtekostnaden utgjør rundt 3 millioner av dette og bare “granskningen” som ble gjort i 2010 av kommune kostet skattebetalerne 3.8 millioner kroner. Konklusjonen fra rapporten ble publisert i 2010, men ført forsøkt “sensurert” av Oslo kommunes advokat i Spania. Carmen Sanz som også er formann i “Det spansk-norske Handelskammeret”. I rapporten stod det blant annet at ”Oslo kommunes økonomiske interesser ble ikke tilstrekkelig ivaretatt”.

Til tross for at tillatelsen nå ligger på bordet foreligger det i Oslo kommune ingen planer om å faktisk bygge noe i Altea. Prosjektet ble skrinlagt i 2010, etter en offentlig høring og oppvask hvor man forsøkte å finne ut av hvordan prosjektet var strandet og hvordan man kunne ha brukt så mye penger på “ingenting”. Det foreligger fra Oslo kommunes side vedtak om å selge tomten og man håper derifra at det kan være enklere å selge det med en byggetillatelse.

 

Kontroversielt prosjekt: Dette bildet er fra den aktuelle tomten, her står det skrevet "Nei til bygging på uregulert mark".

 

Politisk bom og dårlige rådgivere

Oslo kommune kjøpte naturtomta etter at den i praksis ble pekt ut for dem av en PP-byråd i Altea forrige gangen de satt ved makten i Altea. Dette i følge en av konsulentene Oslo kommune brukte i prosessen. Denne avsløringen kom i rapporten som “Price Waterhouse and Coopers” gjorde om prosjektet. Da PP tapte valget i 2007 og ble erstattet av PSOE ble kommunen møtt med formelle krav som nordmennene var lite villige til å tilfredstille og dermed ble det heller ikke utstedt noen byggetillatelse. Etter at PP igjen kom til makten igjen i Altea (2011) så man igjen med mer velvillighet på prosjektet. Og SpaniaPosten skrev den gangen hvordan Oslo kan få grønt lys med ny ordfører i Altea. Noe det første den nye ordføreren gjorde den gangen var å sende brev til Oslo kommune hvor han oppfordret dem til å hente frem igjen sykehjemsplanene fra skuffen. Oslo kommune gjorde ingenting den gangen men i august ba ombudsmannen for Valencia-regionen Altea kommune om å utstede en byggetillatelse, noe man i Altea nå har gjort i håp om at prosjektet kan skape arbeidsplasser under byggeperioden.

 

Har stor del av skylden: Jan Egil Clausen var direktør for omsorgsbygg i perioden man valgte tomt og valgte "rådgivere". Han leide inn tidligere kolleger og kjente og betalte ut millioner til den uten at det var gjort noe reelt arbeide for pengene.

 

Altea kommune huser i dag et sykehjem drevet av Bærum kommune i samarbeide med Stavanger kommune. Det ble åpnet i 2002 og i sin tid fullfinansiert av den norske stat gjennom et stipend på ca. 38 millioner NOK fra husbanken.

Erling Folkvord som har vært folkevalgt i Oslo i over 20år,  har tidligere gitt ut boken “Vår korrupte hovedstad”. Her har han viet et eget kapittel til saken hvor Oslo kommune har brukt over 30 millioner kroner på en uregulert tomt noen kilometer utenfor sentrum av Altea. Store summer er betalt ut til selskap som ikke eksisterte og utbetalinger av “sorte penger” har blitt kamuflert i regnskapet av kommunens egne folk. “Venner og kjente” ble plassert i sentrale posisjoner og som Folkvord skrev i boka.

 

SpaniaPosten har fulgt saken fra 2005, her er noen av våre saker:

Altea: Sykehjems-skandalen i bokform (2011)

Oslo kan få grønt lys med ny ordfører i Altea (2011)

Mistillit mot Sylvi Listhaug (FrP) (2010)

Oslo kommunes Alteaprosjekt: Lovbrudd og hemmelighold (2010)

Sykehjemsskandalen: Nekter å ha mottatt ”kickback” (2010)

Har Oslo kommune dummet seg ut i Altea? (2010)

Tok med hjertebarnet til Spania (2010)

Sykehjemsprosjektet i Altea: Dyr granskning (2010)

Sykehjemsprosjektet i Altea: Straff for å omtale ”vennskapskorrupsjon”? (2010)

Oslo kommune: Ber om at rapport sensureres (2010)

Kommunerevisjonen skal granske Altea-prosjektet (2010)

Altea: Oslo kommune hadde kjennskap til svarte penger (2009)

Altea: Tidligere omsorgsbygg direktør anmeldt (2009)

Sykehjemsprosjektet i Altea granskes av Kommunerevisjonen (2009)

Fikk penger av Oslo Kommune under anbudsrunden (2009)

Krever granskning av millionutbetalinger (2009)

Åpen høring om Oslo kommunes sykehjemsprosjekt (2009)

Rådhuset kritiserer Oslo kommunes advokat Carmen Sanz (2009)

Farse om Oslo kommunes planlagte sykehjem i Altea (2009)

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter