Signy Munkeby – “Talentspeidere og ikke feilsøkere”

Publisert

Ved Den Norske Skolen i Rojales har rektor Signy Munkeby tatt fatt på et nytt og spennende skoleår. I tillegg til å by på en god skole med god undervisning, ønsker Signy også å by på det lille ekstra, nemlig god service til brukerne.
134 elever var registrert ved første skoledag i Rojales. Det er rekord med god margin. Den populære skolen har alltid hatt oversøknad, og det er dessverre alltid noen som ikke får plass. I søknadsprosessen er det førstemann til mølla som gjelder. Det må søkes for hvert år, og de som allerede har plass gis prioritet.

Ved Den Norske Skolen i Rojales har rektor Signy Munkeby tatt fatt på et nytt og spennende skoleår. I tillegg til å by på en god skole med god undervisning, ønsker Signy også å by på det lille ekstra, nemlig god service til brukerne.
134 elever var registrert ved første skoledag i Rojales. Det er rekord med god margin. Den populære skolen har alltid hatt oversøknad, og det er dessverre alltid noen som ikke får plass. I søknadsprosessen er det førstemann til mølla som gjelder. Det må søkes for hvert år, og de som allerede har plass gis prioritet.

– Vi kan ikke annet enn å være fornøyde med at så mange ønsker seg til vår skole. Det er ikke så lenge siden vi bare var godkjent for 60 elever på grunnskolenivå. Nå er vi godkjente for 105 på grunnskolen, og 75 på allmennfag, eller studiespesialiserende som det heter i dag. Så det har vært en jevn og trutt økning. Det skyldes nok økt tilflytning, men også det jeg kaller “munn mot munn metoden”, det vil si at elevene rekrutteres ved at fornøyde elever og foreldre snakker positivt om skolen. Jeg tror at trygghet er et viktig stikkord her, det hjelper å snakke med noen som har gjort det før, forklarer en fornøyd rektor.

Begivenhetsrikt år
Det er mye som skal skje ved Den Norske Skolen i Rojales i løpet av skoleåret 08/09. Det mest omfattende prosjektet er nybygget som står på trappene til å bli oppført på nabotomta, som skolen har klart å sikre seg etter flere år med frem og tilbake.

– Det har tatt sin tid. Først brukte vi et par år på å spore opp eierne. De fant vi til slutt i Belgia. Så var det et par år med papirarbeider og formaliteter før vi endelig fikk klarsignal for byggeprosessen.  Nå har omsider alle brikkene falt på plass, og vi satser på at alt er ferdig til skolestart høsten 2009. Det nye bygget skal inneholde vanlige klasserom og grupperom, samt spesialrom for fag som musikk, naturfag, mat og helse, og kunst og håndverk. Vi håper og tror vi kan øke elevkapasiteten ved skolen når bygget står ferdig, forteller Signy.

En annen av årets store begivenheter er Europaseminaret 2008. Seminaret arrangeres på omgang mellom skolene som er tilknyttet NUF, Norske Utenlandsskolers forening, og skal avholdes i Elche 8. til 10. oktober. Her er alle de norske skolene i Europa representert, i tillegg til den norske skolen i Qatar.

– NUF arrangerer seminar hvert år i oktober. Det er de forskjellige skolene som står bak arrangementet, og det er alltid en skole som har hovedansvaret. I år er det oss. Seminaret arrangeres i Spania av økonomiske hensyn. Det er rimeligere her, og målet ar jo at skolene skal ha råd til å sende flest mulig. Samarbeidet i NUF er viktig, og seminaret er en betydelig del av dette samarbeidet.

Fantastisk stab
Ifølge Signy er det en ganske annen oppgave å være rektor ved en norsk skole i utlandet, enn det er å være rektor ved en skole hjemme i Norge.

– I Norge har du som rektor et helt kommuneapparat rundt deg. I utlandet er du siste instans og har et utvidet ansvar. Det betyr mer jobbing, og mer vekt på dugnadsånd. Retningslinjene fra norske fagforeninger passer nok ikke så godt her ved skolen. Det kan bli lange arbeidsuker noen ganger.

Den Norske skolen i Rojales har 23 ansatte totalt. Noen har vært der i mange år, mens andre er innom et år eller tre, for så å flytte tilbake til Norge. Rektor Munkeby melder om en topp motivert og faglig dyktig arbeidsstokk.

– Vi har en fantastisk stab. Filosofien til skolen er at vi er talentspeidere og ikke feilsøkere. Alle har talenter. Og de skal letes frem både hos elevene og de ansatte. Vi roser offentlig og riser på tomannshånd. Dessuten er vi en MOT skole. Det vil blant annet si at man skal oppfordres til å vise mot og ta egne valg. Vi forsøker å forsterke det positive og gjøre elevene mer selvsikre. Målet er et varmere og tryggere oppvekstmiljø. Men i tillegg til å by på en god skole med god undervisning, er det også viktig å kunne by på service. Vi ønsker å yte best mulig overfor våre brukere, understreker Signy.    
 

”Strandball”
I mange år har skolen i Rojales arrangert ”strandball” på stranda i Guardamar. Det gjør de fortsatt, hver mandag mellom kl 18 og 20. ”Strandball” betyr at elever, foreldre og lærere møtes på stranda og spiller diverse ballspill.
– Folk er forskjellige. Noen trenger masse trening i hvordan de skal omgås med andre, mens andre igjen tar ting veldig lett. Det er vårt ansvar å ta oss av slike ting. Å styrke elevene i matte og norsk er viktig. Men det er vel så viktig å styrke hele mennesket. Det er også skolens oppgave, forklarer Signy Munkeby.

Hver høst er det kunst- og kulturuke. Da settes tradisjonelt skolearbeid til siden. På torsdagen er det vernissasje hvor elevene presenterer forskjellige temaer innen kunst og kultur, som de har jobbet med gjennom uka. Skolen har også samarbeidet tett med sjømannskirken i mange år. I tillegg samarbeider de med Den Norske Klubben.  

– Gjennom samarbeidet med kirken arrangeres en rekke aktiviteter. Eksempelvis åpen skole, barnekor, barneklubb på onsdager og ungdomsklubb på torsdager, og ikke minst 17. mai. Nasjonaldagsfeiringen er et dugnadsløft mellom konsulatet, klubben, kirken og skolen. Men vi samarbeider også med lokalmiljøet og de spanske skolene i området. Blant annet er karneval og fredsmarsj faste ting på programmet. Elevene oppfordres til å delta i lokalmiljøet, og mange av dem er medlemmer i lokale spanske idrettsforeninger, sier en engasjert rektor i Rojales.

Så ringer klokka for spisepause. Da er det tid for å sende fruktfatene rundt i klasserommene. Hver dag får elevene i Rojales fersk frukt. Det er som kjent hele mennesket som skal styrkes.  
 
 

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter