Norsk på spansk

Publisert

Spanjolen Mariano González Campo har skrevet av den første norske grammatikken for spansktalende.

Spanjolen Mariano González Campo har skrevet av den første norske grammatikken for spansktalende.

Spanjoler som er interessert i å lære seg norsk har nå fått et godt hjelpemiddel. Nylig gav Universitetet i Murcia ut en norsk grammatikk på spansk; Gramática básica de noruego integral.  Grammatikken er skrevet av en spanjol fra Murcia, Mariano González Campo, med lang fartstid i nordiske språk. Han har studert ved Universitet i Reykjavik, Færøyene, Gotland og Bergen, og har oversatt en rekke tekster fra nordiske språk, inkludert norsk, til spansk. Denne grammatikken er spesiell ikke bare ved at det er den første grammatikken skrevet på spansk for spansktalende, men også ved at den beskriver begge de to variantene vi har av norsk: bokmål og nynorsk. Vi har tatt en prat med forfatteren om grammatikken og interessen for å lære norsk i Spania.

Hva var bakgrunnen for at du ville skrive en norsk grammatikk for spanskspråklige?

Den viktigste grunnen var at det mangler didaktiske ressurser på spansk for å lære nordiske     språk, noe som er et problem for spanjoler og andre spansktalende som vil lære norsk og arbeide med norsk språk, enten det skjer fra hjemlandet eller i Norge. I tillegg mener jeg at språklæring bør gå begge veier. I dag er det mange nordmenn som studerer og lærer spansk,   jeg håper at grammatikken kan bidra til at flere spansktalende får mulighet til å lære norsk.

Hvorfor har du valgt å inkludere både nynorsk og bokmål?

Hittil har de fleste grammatikker om norsk bare beskrevet bokmål. Jeg mener at man får et mer riktig bilde av språket i Norge om en inkluderer både nynorsk og bokmål. I deler av landet ligger jo talespråket tettere opp til nynorsk enn til bokmål. Jeg personlig er tiltrukket av nynorsk fordi de første nordiske språkene jeg lærte var islandsk og færøysk, språk som ligger tettere opp til nynorsk enn bokmål.

Hvordan er grammatikken bygget opp?

Det er en deskriptiv (beskrivende) grammatikk med noen konstrasterende elementer hvor norsk og spansk sammenlignes. Det skal hjelpe den spanske leseren å forstå hva som er likt og hva som er forskjellig i spansk og norsk, og dermed lette forståelsen og innlæringen.

Hva er det vanskeligste med det norske språket for spansktalende?

Generelt er spanjoler lite vandt til å snakke andre språk enn spansk. Men jeg mener at norsk ikke er et spesielt vanskelig språk å lære for spansktalende. Det som muligens er det vanskeligste er uttalen av lange ord med mange konsonanter. Slike lange ord er, som kjent, ikke så vanlig i spansk.

Hvorfor er det viktig med en egen norsk grammatikk for spansktalende?

Fordi det gir spansktalende en mye bedre mulighet for å lære norsk, det er alltid en fordel å kunne lese en grammatikk på sitt eget språk, og ikke et tredje språk som for eksempel engelsk. Kirsti Baggethun, norsklærer ved Universitetet i Madrid, skriver i en presentasjon til grammatikken, at mangelen på didaktisk materiale i norsk beregnet på spanjoler har vært en av de store utfordringene ved å undervise i norsk i Spania. 

Hvordan er interessen for å lære norsk i Spania?

Så langt jeg har kunnet registrere er det er en betydelig interesse for å lære norsk og andre nordiske språk, men mange er frustrerte fordi det ikke finnes mange muligheter for å lære dem i Spania. Ingen av de offentlige språkskolene underviser i norsk, og det er ikke mulig å ta noen universitetsgrad i skandinaviske språk ved noe universitet i Spania. Per dags dato er Universitet i Madrid den eneste offentlige institusjonen i Spania som tilbyr innføringskurskurs i norsk.

Hvorfor ønsker spanjoler å lære seg norsk?

Det kan være flere ulike grunner for det. Noen har ønske eller planer om å bo i Norge av familiære grunner, andre ønske å søke arbeid der. En god del har interesse for norsk og nordisk litteratur, historie og kultur.

Hva håper du grammatikken kan bidra til?

Jeg håper den kan bidra til å styrke og utvikle forbindelsen mellom Norge og den spansktalende verden, ved at spansktalende får didaktisk materiale for å lære seg norsk. Jeg håper også at grammatikken kan bidra til økt interesse for norsk i Spania, og at noen språkskoler og universitet vil tilby undervisning i norsk i framtiden.

Hva med de andre nordiske språkene, finnes det lignende grammatikker på dansk og svensk?
 
Det fins ikke noen svensk grammatikk, men det fins en veldig kort (og litt overfladisk) innføring i dansk for spansktalende. Imidlertid tilbyr språkskolen i Madrid kurs i svensk og dansk, men altså foreløpig ikke i norsk…

Hvorfor og hvordan har du blitt interessert i Norge og Norden, og språket og litteraturen der?

For meg har Norden alltid framstått som mysteriøst og tiltrekkende, kanskje fordi jeg er en romantisk sjel (smiler). Jeg liker klimaet, landskapet, og er spesielt interessert i nordisk middelalder, og litteraturen fra denne epoken. Mens mange nordmenn søker til Spania for lys og varme, finner jeg mye inspirasjon i det mer barske norske klimaet og landskapet.

Av: Synnøve Rodal

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter