Norges nye generalkonsul i Alicante: Eva Rygh

Publisert

Den 20. januar åpnet Norges nye generalkonsulat i Alicante. Generalkonsul Eva Rygh hadde bare vært en gang før på Costa Blanca, det var da hun holdt 17. mai tale i Torrevieja i fjor.  Nå ser hun frem til å bli bedre kjent med sitt nye embetsdistrikt, som for øvrig strekker seg utover halve den iberiske halvøy.

Norges nye generalkonsul i Alicante er ingen nybegynner i utenrikstjenesten. Siden den 7. oktober 1977 har hun vært ansatt i det norske utenriksdepartementet.

Den 20. januar åpnet Norges nye generalkonsulat i Alicante. Generalkonsul Eva Rygh hadde bare vært en gang før på Costa Blanca, det var da hun holdt 17. mai tale i Torrevieja i fjor.  Nå ser hun frem til å bli bedre kjent med sitt nye embetsdistrikt, som for øvrig strekker seg utover halve den iberiske halvøy.

Norges nye generalkonsul i Alicante er ingen nybegynner i utenrikstjenesten. Siden den 7. oktober 1977 har hun vært ansatt i det norske utenriksdepartementet.

– Jeg har tidligere tjenestegjort i det gamle Jugoslavia. Ambassaden i Beograd hadde den gangen ansvar for Jugoslavia, samt Albania og Bulgaria. I dag har Norge syv ambassader i dette området. Senere var jeg fire år i New York, og fem år i Genève. Mellom disse øktene har jeg jobbet for UD hjemme i Norge. På vårparten i fjor hadde jeg et tre måneders vikariat som ministerråd ved ambassaden i Madrid, og nå er jeg på plass her i Alicante, forteller Eva Rygh, som familietradisjonen tro er utdannet jurist. Hennes 22 år gamle jusstuderende datter er i ferd med å bli sjette generasjon som tar eksamen juridikum.

Fagstasjon
I motsetning til de honorære konsulatene i Torrevieja og Benidorm, er det nye generalkonsulatet i Alicante en såkalt fagstasjon, hvor de ansatte mottar lønn fra det norske utenriksdepartementet. Embetsdistriktet omfatter regionene Valencia, Castilla-La Mancha, Estremadura, Andalucía, Murcia, Catalonia, Aragon, La Rioja og Balearene. Resten av landet er underlagt ambassaden i Madrid.

– En fagstasjon kan være en ambassade, et generalkonsulat eller en delegasjon, som for eksempel FN-delegasjonen i New York. Det som kjennetegner en delegasjon er at den alltid er knyttet til en internasjonal organisasjon. Vi har omtrent fire ganger så mange honorære konsulater som fagstasjoner rundt om i verden, forklarer den nye generalkonsulen i Alicante.

Plasseringen av det nye generalkonsulatet midt mellom Benidorm og Torrevieja er vel gjennomtenkt. Som hovedstad den spanske provinsen hvor det bor mest nordmenn, var det naturlig at valget falt på Alicante. Beliggenheten midt i sentrum kunne ikke vært særlig bedre. Det er kort gangavstand til alle offentlige transportmidler. Komme du i egen bil, er det en håndfull parkeringshus i umiddelbar nærhet. Det aller nærmeste ligger i praksis rett utenfor inngangsdøren.

– Vi har lagt stor vekt på beliggenhet. Alicante sentrum er ikke særlig stort, og mange konsulater ligger her i området på grunn av tilgangen til offentlig transport. Vi har også vektlagt trappefri adkomst, slik at rullestolbrukere ikke skal møte problemer. Det gjenstår riktignok å utvide døren inn til biometrikiosken, samt at vi venter på at heiskontrollørene skal komme og godkjenne heisen. Innen en uke eller to regner vi imidlertid med at alt skal være i orden, sier Eva Rygh.

Skal styrke representasjonen
Det norske generalkonsulatet har fem ansatte. Ved siden av generalkonsul Eva Rygh og konsul Gro Dick, som er utsendt fra Norge, har konsulatet tre medarbeidere, Eva Puig, Bim Swedbergh og Kjell Gunnar Bøe, som alle er rekruttert lokalt.

– Jeg har lagt vekt på at de ansatte skal kunne utfylle og overlappe hverandre. Der er fordi at det ikke skal være slik at hvis en av oss er borte, så kan vi ikke gjøre jobben vår. Eksempelvis har resepsjonisten resepsjonen som hovedoppgave, men vedkommende utfører en rekke andre oppgaver også. Det samme gjelder de to andre medarbeiderne også, forteller generalkonsulen.

Da det ble besluttet å opprette generalkonsulater i det sørlige Spania og Guangzhou i Kina, ble det samtidig bestemt at generalkonsulatene i Edinburgh og Minneapolis skulle gjøres om til honorære konsulater. Eva Rygh er opptatt av å få frem at det ofte er slik at opprettelsen av en ny utenriksstasjon fører til nedleggelsen av en annen.

– Opprettelser av fagstasjoner er basert på behov som blir vurdert og kartlagt av UD. Det hele baseres på at Norges interesser i størst mulig grad skal ivaretas på best mulig måte. Dette generalkonsulatet er ene og alene etablert for å styrke vår representasjon i Spania. Det er altså ment som et tillegg og ikke som en erstatning av de konsulatene som er her fra før.  

Utstedelse av pass
For brukerne har kanskje ikke opprettelsen av den nye fagstasjonen så enormt stor betydning i første omgang, sett bort fra at tilgjengeligheten til konsulære tjenester øker. Frem til begynnelsen av juni kan man fortsatt få utstedt pass ved de honorære konsulatene ved å levere bilde og fylle ut søknad. Hvis det haster med passet, kan det likevel være en fordel å henvende seg direkte til generalkonsulatet i Alicante.

– Vi er ustyrt med en teknologisk nyvinning som kalles biometrikiosk. Det er en slags alt-i-ett maskin. Den tar både fingeravtrykk og bilde, og til slutt er det bare å signere på skjermen. Deretter blir informasjonen bearbeidet og sendt elektronisk rett til en database hos politiet i Norge, noe som reduserer ventetiden på et pass til omkring to uker. Det gjelder bare hvis man henter det her i Alicante. Hvis vi må sende det videre til et annet konsulat, må det påregnes noe lengre tid. Vi pleier uansett å anbefale at folk begynner søknadsprosessen i god tid før det gamle passet går ut, forklarer Eva Rygh.

Fra og med den 28. juni 2009 skal alle norske utenriksstasjoner benytte biometri ved søknad om pass. Biometrikiosken skal være enkel å bruke for søkerne, samtidig som den regnes som sikker og feilfri.

Påtvinger ikke bistand
Definisjonen av konsulære funksjoner er like lang som den er omfattende. Det er nesten enklere å summere opp hva de ikke består i.

– Det virker som om mange tror at norske utenriksstasjoner er til for å hjelpe folk ut fra en hvilken som helst selvforskyldt situasjon. Men slik er det definitivt ikke. Vi deler for eksempel ikke ut penger til folk som har mistet billetten sin eller havnet på sykehus uten forsikring. Hvis man reiser uten reiseforsikring har man valgt å være selvforsikrer. Det må man ta konsekvensene av hvis uhellet er ute, sier Eva Rygh.

Norske konsulater, det være seg honorære eller fagstasjoner, skal bistå norske borgere i utlandet som har problemer som kvalifiserer til bistand.

– Den første forutsetningen for at vi skal hjelpe, er at folk ber om hjelp. Det er ikke slik at vi påtvinger bistand. For eksempel er det registrert rundt 30 nordmenn i utenlandske fengsler, men det reelle tallet er sannsynligvis høyere enn det, det er jo ikke alle som vil at vi skal vite at de sitter fengslet, og da er det lite vi kan gjøre. Det er for øvrig heller ikke slik at vi sitter og venter på at ting skal skje, vi følger med også. Under den store skogbrannen forrige helg var vi i hyppig kontakt med konsulen i Benidorm, vi etablerte rask kontakt med relevante spanske myndigheter, og vi holdt UD løpende informert om situasjonen.

– Jeg tror generelt at den viktigste tommelfingerregelen for nordmenn i utlandet er at man må huske på at en er underlagt jurisdiksjonen i det landet man oppholder seg i. Det vil si at man må etterleve lover og regler i oppholdslandet. Akkurat på samme måte som utenlandske borgere må gjøre når de er i Norge, forklarer generalkonsulen.

Positivt inntrykk av Spania
Det har vært noen praktiske utfordringer under etableringen av Norges generalkonsulat i Alicante. Lokalene, som nå endelig står ferdige, har i mange måneder vært en uoversiktlig byggeplass. Det skyldes at hele bygget har blitt totalrenovert.

– Det har vært en viss tålmodighetsprøve, men nå er vi endelig på plass i nye og fine lokaler. Jeg må få understreke at jeg bare har positive erfaringer med spanske myndigheter så langt. Og byråkratiet i Spania er ikke noe verre enn i Norge, USA eller andre steder. Byråkrati er noe man må forholde seg til over alt, slik er det nå en gang når vi lever i et lovregulert samfunn.

– Til sist må jeg innrømme at min største utfordring så lang har vært å lære språket. Jeg snakker engelsk, fransk, litt tysk og litt serbokroatisk, samt at jeg kan latin. Likevel fremstår spansk som forferdelig vanskelig. På grunn av at jeg kan latin er det ikke grammatikken som er det store problemet. Det er snarere glosene, de sitter rett og slett ikke som de skal, men det har nok antagelig med alderen å gjøre, avslutter Eva Rygh, Norges nye generalkonsul i Alicante.

Informasjon:
Det norske generalkonsulatet i Alicante er åpent for publikum mandag til fredag fra Kl 10.00 til 14.30.
Besøksadresse: Calle Portugal 33
Postadresse: Calle Portugal 33, Apartado 545, 03080 Alicante
Telefon: 965 138 400
Fax:          965 138 490
E-post:     cg.alicante@mfa.no
Nyttige nettsider:
http://www.landsider.no/
http://www.noruega.es/
www.utenriksdepartementet .no

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter