Helsestasjon for norsk ungdom i Spania

Publisert

I fire år har Grete Peralta arbeidet alene som sosionom og familieterapeut for norske familier i Spania i regi av Sjømannskirken. Det har vært fire år med mobilen på 24 timer i døgnet. Nå har Blå Kors kommet med i prosjektet. Det betyr mer penger, flere ansatte og nye muligheter.

I fire år har Grete Peralta arbeidet alene som sosionom og familieterapeut for norske familier i Spania i regi av Sjømannskirken. Det har vært fire år med mobilen på 24 timer i døgnet. Nå har Blå Kors kommet med i prosjektet. Det betyr mer penger, flere ansatte og nye muligheter.

I 2005 opprettet Barne- og Familiedepartementet stillingen til Grete Peralta. Initiativet kom etter at norske medier lenge hadde skrevet om alle utfordringene norske barn og ungdom stod overfor angående integrering i Spansk og internasjonalt miljø. Sjømannskirken har lange tradisjoner i utlandet, og det ble derfor naturlig å legge stillingen inn under deres administrasjon.

Etter hvert har Sjømannskirken fått et godt samarbeid med Blå Kors Norge, noe som har resultert i et samarbeidsprosjekt, ”Helsestasjon for ungdom”, der Grete Peralta ble prosjektleder. I fortsettelsen ble det opprettet en egen avdeling innenfor Sjømannskirken som har fått navnet ”Familieveiviseren – Avdeling for oppvekst og integrering”. 

I tillegg til Grete, har hennes mann, Marcelo Peralta, en 50 % stilling som språk- og kulturtolk. Og fra september er Gudrun Igland ansatt i 100 % stilling som psykiatrisk sykepleier og familieterapeut.

Familieveiviseren
Familieveiviseren – Avdeling for oppvekst og integrering har tre virkeområder;

•    Helsestasjon for ungdom (13 – 20 år)
•    Familie og relasjonsrådgivning
•    Hjelp i møte med spansk og norsk hjelpeapparat

Tjenestene retter seg både mot barn og unge, men er også et tilbud til foreldre om foreldre-, par- og familiesamtaler. Det legges vekt på å arbeide med systemet rundt det enkelte barn og den enkelte ungdom, eksempelvis familie, skole og venner.

– Familieveiviseren ønsker å være et lavterskeltilbud hvor barn, ungdom og/eller foreldre kan ta direkte kontakt. Avdelingen ønsker å skape en arena der barn og unge kan møte voksne mennesker med fagkompetanse og lang erfaring i fra arbeid med barn og unge.
Videre ønsker vi å bidra med vår kompetanse til norske samarbeidspartnere i skole, kirke, ambassade og generalkonsulat, forteller Grete Peralta.

Helsestasjon for ungdom
Sjømannskirken ved Grete Peralta og lege Herulf Torset har de to siste årene gjennomført et prøveprosjekt med helsestasjon for norsk ungdom i Torrevieja-området.

– Tilbakemeldingene fra ungdom og deres familie samt den norske skolen i området viser at behovet for en helsestasjon for ungdom definitivt er til stede på lik linje med behovene vi ser ungdommen har hjemme i Norge, sier Peralta.

– Det særegne for oss som bor i utlandet er at vi alle har vært gjennom en flytteprosess. Å flytte er å utsette seg for både stress og påkjenninger. Barn og unge samt voksne opplever flytting som regel svært forskjellig. Mens voksne drukner i praktiske ting, som skal ordnes, sitter kanskje barna i dyp sorg over å skilles fra venner og livssituasjonen de er vant med. Barn og unge mister vennene sine, skolen sin, rommet sitt og alle stedene han/hun kjenner eller glad i, fortsetter hun.

Det kan bli mye å gå igjennom samtidig som man skal orientere seg inn i alt det nye.
Det er mange følelser som skal oppdages, settes navn på og ikke minst sorteres. Grete Peralta har erfart at dette er et gjennomgående tema hos barn, unge og foreldre som har vært i kontakt med henne.

– Man må for øvrig ikke glemme at for mange barn og unge innebærer flytting også en flott mulighet til en ny start i livet!

Frem til nå har Grete Peralta hatt en ambulerende tjeneste uten kontorlokaler. Fra og med september kan Familieveiviseren invitere barn og ungdom samt foreldre inn i egne lyse og trivelige lokaler både i Alfaz del Pi og Ciudad Quesada.

– TV-aksjonen Blå Kors 2008 har gjort det mulig å videreføre og utvide det arbeidet som Sjømannskirken har drevet over fire år, slik at vi både får lokaler og personell som kan betjene Avdelingen for oppvekst og integrering, sier Peralta.

Blå Kors bidrar med blant annet lønnsmidler til en prosjektstilling i 100 % over en tre års periode.

De øvrige to tjenestene; ”Familie og relasjonsrådgivning” samt ”hjelp i møte med spansk og norsk hjelpeapparat” vil bli driftet ut fra samme lokaler og stab. Etter fire år har Grete opparbeidet seg gode samarbeidspartnere inn i det spanske hjelpeapparatet.

De helsemessige oppgavene ved Helsestasjon for ungdom vil bli ivaretatt av innkjøpte legetjenester fra legene Herulf Torset i Torrevieja og Anne Stensholt i Albir.  Legekonsultasjon ved helsestasjon for ungdom er gratis i likhet med de andre tjenestene som inngår i Familieveiviseren.

Noe av målet med tjenesten har vært å få til et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid med felles fokus på norske barn og ungdom sine oppvekstvilkår, helse, trygghet og trivsel i hverdagen i Spania.

Seminar
Lørdag den 29. september var det fellesseminar for de ansatte ved sjømannskirkene og skolene på kirkesenteret i Albir. Foredragsholdere var avdelingsleder/klinisk sosionom Einar Hajum og spesialsosionom Marit Kristiansen fra Lade Behandlingssenter i Trondheim, som er en Blå Kors institusjon. Tema var Rus – Familie – Barneperspektiv.

Rådgiver i Blå Kors Norge, Kari Sælebakke, som representerer Blå Kors i prosjektets styringsgruppe var initiativtaker til seminaret.

– Blå Kors og Sjømannskirken innledet et samarbeid med både nasjonalt og internasjonalt perspektiv i forbindelse med TV-aksjonen i fjor, som hadde fokus på barn og unge. Dermed begynte steinen å rulle. Blå Kors har mye kompetanse på området, og denne kompetansen ønsker vi å dele med andre. Vårt viktigste bidrag er nok likevel det finansielle. Pengene skal brukes til det å realisere det potensialet som allerede ligger i prosjektet, sier Sælebakke til Spaniaposten.

ADRESSER OG TELEFONNRNUMMER
Familieveiviseren – Avdeling for oppvekst og integrering:

Avenida Carbonera 2, leilighetsnr. 1D, Alfaz del Pi
Grete Peralta, sosionom/familieterapeut/prosjektleder – mobiltlf.606 302 104
Marcelo Peralta, språk- og kulturtolk – mobiltlf. 660 161 433

Calle Azul leilighetsnr. 2B, Ciuadad Quesada
Gudrun Igland, psykiatrisk sykepleier/familieterapeut –
mobiltlf. 639 686 236

Legekontorene:

Torrevieja
Herulf Torseth – mobiltlf. 699 364 029
Avda.Alfred Nobel 121, Torrevieja

Albir
Dr. Anne Stensholt – mobiltlf. 966 868 638
Norsk legesenter – SALUS – Centro Medico Salus
C/Pau Casals, nr. 16, Albir

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter