Balansen – den glemte sans

Publisert

Tverrfaglige Jardin Sol Helsesenter i Alfaz del Pi tilbyr ny spisskompetanse på Costa Blanca. Doktor Thor Asgeir Johannessen er spesialist på hørsel og balanse.

Doktor Thor Asgeir Johannessen har 40 års erfaringskompetanse innenfor fagområdet hørsel og balanse fra norske og utenlandske sykehus og spesialklinikker, samt flere års undervisningssamarbeid med universitetsklinikker i Linkøping, Lund og Sheffield. For han er balansen vår sjette, men glemte sans.  

Tverrfaglige Jardin Sol Helsesenter i Alfaz del Pi tilbyr ny spisskompetanse på Costa Blanca. Doktor Thor Asgeir Johannessen er spesialist på hørsel og balanse.

Doktor Thor Asgeir Johannessen har 40 års erfaringskompetanse innenfor fagområdet hørsel og balanse fra norske og utenlandske sykehus og spesialklinikker, samt flere års undervisningssamarbeid med universitetsklinikker i Linkøping, Lund og Sheffield. For han er balansen vår sjette, men glemte sans.  

Balanseorganet, som sitter i det indre øret, styrer kroppens stabilitet og øynenes bevegelse. Nyere hjerneforskning viser også at balanse og hørsel har omfattende innvirkning på hjernens totale funksjon. Både tankeprosesser, følelser, adferdsmønster og livskvalitet, preges av ”ørets to sanser”.

Verdens fineste maskineri    
Etter å ha snakket en stund med Thor Asgeir Johannessen, er det lett å være enig i påstanden om at menneskekroppen er verdens fineste maskineri. Han snakker om milliarder av hjerneceller og om hvordan de kommuniserer ved hjelp av nervetråder, som hadde rukket femten ganger frem og tilbake herfra til månen hvis man hadde strekt de ut, og han snakker om kompliserte sammenhenger mellom hjernen og sansene, og han forteller at det er balanseorganet, synet og følelsen i bena som styrer balansen.

Balansespesialisten er ivrig og engasjert, og det er åpenbart at han brenner for faget. Han mener for eksempel at hørselen er menneskets mest sosiale sans. Det er samtidig den som er minst påaktet av samfunnet og helsevesenet:

– Hørsel teknisk assistanse er mangelvare når man befinner seg i en sykehusseng. Det samme kan man si om teleslynger i det offentlige rom. Det viser hvor lite slike ting blir lagt vekt på, illustrerer Johannessen.      

Oppfordrer til folkevandring
– Vi mennesker mister 100.000 hjerneceller hver dag gjennom aldringsprosessen, og allerede fra 20 års alderen begynner balansen og svekkes. Balanseferdigheter kan være en god indikator på hvor langt aldringsprosessen har kommet: Med armene i kors og øynene lukket, skal du kunne stå på et ben i 30 sekunder når du er 20 år, i 10 sekunder når du er 65 år, og 4 sekunder når du er 70, forklarer Johannessen.

Han forteller at hjernen styrer kroppens 500 muskler, men også at muskelaktivitet stimulerer hjernen. At det å bruke kroppen er det samme som å bruke hjernen, og at fysisk aktivitet er beste smøring for det menneskelige maskineriet.   

– Hvis folk hadde visst hvilken helsebot det er i bare å gå, hadde vi umiddelbart fått en ny folkevandring. Mennesket er skapt for bevegelse, fysisk aktivitet er hjernetrim, sier Johannessen.

Balansetrening
– Symptomer som relateres til hørsel – og balanseproblemer, som for eksempel svimmelhet, blir som regel behandlet med en resept på medikamenter og en beskjed om å reise hjem og hvile. Men piller bryter ned, de bygger ikke opp. Å sløve ned pasienten virker mot sin hensikt, siden det er nettopp bevegelse han trenger. Piller duger ikke mot svimmelhet, det må trening til, pasienten må stimuleres med en gang. Man kan ikke hvile seg til helbredelse av balansen, sier Johannessen.   

– Norge ligger på Europatoppen når det gjelder hoftebrudd. En undersøkelse fra Oslo viser at under en observasjonsperiode, falt 50,5 % av alle over 65 år. Hvert åttende av disse fallene førte til brudd. Slike fall skyldes ofte balanseproblemer og svimmelhet relatert til balanseproblemer, men opptreningsinstituttene fokuserer sjelden på balansetrening, det legges alltid mest vekt på styrke og kondisjon, fortsetter den norske legen.

Han mener at fallforebygging er svært viktig i alle land. Men at Norge sliter med en klimatisk bakdel, som bidrar til at vi har så høy bruddstatistikk:   

– Det registreres langt mindre benbrudd i sol fylte land som for eksempel Spania, her får folk i seg rikelige doser med naturlig D-vitamin gjennom sola. Høyt kalkinnhold i mat og drikkevann er en annen årsak til at spanjolene har sterkere benbygning enn oss nordboere.

Johannessen mener fysioterapeuter, leger og annet helsepersonell må være mer oppmerksomme på balanse og balansetrening. I den vestlige verden er det generelt mangel på spesialenheter for svimmelhetsutredning og behandling. Dette til tross for at akutt og kronisk svimmelhet, som for øvrig kan ha mange forskjellige medisinske årsaker, nærmest er som en folkesykdom å regne.  

Medisin er blitt mer spesialisert
– Medisin er blitt så mye mer spesialisert. En lege har ikke den ringeste mulighet til å ha oversikt over alt som foregår innen legevitenskapen, derfor har faget blitt stykket opp i forskjellige fagområder. I moderne medisin baseres diagnosestilling og behandling på samarbeid mellom en rekke instanser og helsepersonell med forskjellige typer kompetanse. Det vi trenger mest er samarbeid, ikke omnipotens, understreker Johannessen.

Det er nettopp det som er filosofien til Jardin Sol Helsesenter; at diagnose og behandlingsalternativer skal utredes i samarbeid mellom spesialister fra forskjellige fagområder. Sykdommer kan som kjent ha mange forskjellige årsaker og behandlings alternativer.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter