Fiskehavnen i Fuengirola mer tilgjengelig for publikum

Publisert

Fiskernes installasjoner i havnen skal opprustes og gjøres mer tilgjengelige for publikum. Det investeres nesten 900.000 Euro i prosjektet som i hovedsak betales med EU midler.

Som del av prosjektet skal de industrielle installasjonene knyttet til mottak og behandling av fisk få bedre adgang for besøkende og turister. Det skal bygges traseer så turister skal få se hvordan fisk og skalldyr kommer inn i mottaket, behandles, pakkes og selges. Anlegget utvides fra dagens 418m2 til 1060m2.

Hvordan fisken tas i mot og merkes med opphav og fangstmetode skal bli bedre med det nye anlegget. Det blir ett nytt anlegg for bearbeiding og salg av det som kommer inn inkludert nye kjølerom. Hvordan publikum skal få besøke anlegget skal blir mer gjennomtenkt enn dagens situasjon. Turister skal få se hvordan fangsten kommer inn fra båtene, behandles og fiskeauksjonen på en måte så de ikke forstyrrer den kommersielle aktiviteten eller skaper problemer med tanke på hygiene.

Tidligere i år ble planene for forbedring av havnens restaurant og butikk-område lagt frem.

Regional støtte for en «ny» havn i Fuengirola

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter