Graver ut bosetninger fra old-tiden på Fuerteventura

Publisert

Det er Universitetet i La Laguna står for den arkeologiske utgravningen ved Tejate. Arbeidet utføres i en hule som har sitt opphav som en “boble” av vulkansk opprinnelse i La Oliva kommune. Man har bevis for menneskelig bosetning i dette området allerede 1500 år for spanjolene kom.

Øyenes opprinnelige befolkning har sitt opphav i Nord-Afrika. Genetiske analyser viser at befolkningen var Berberne, folket som dominerte Nord-Afrika før araberne kom fra øst for å spre Islam. Nordmannen Thor Heyerdal var også opptatt av øyenes opprinnelige befolkning. Pyramidene på Güima på Tenerife, var hans hovedfokus her.

Dette området på Fuerteventura er kjent for sine spesielle strukturer, noe som har gjort dem bebodd av mennesker lenge før spanjolene satt sine bein på Kanariøyene. Det inneholder en rekke sirkulære konstruksjoner og vulkanske rør som er tilrettelagt av mennesker både innvendig og utvendig.


Studie av den førspanske perioden og kolonitiden på Kanariøyene

Den arkeologiske utgravningen av dette vulkanske røret er en del av prosjektet “Bruk og forvaltning av treressurser i den førspanske og koloniale perioden på Kanariøyene: tilpasning og menneskelig påvirkning i øymiljøer“. Prosjektet er finansiert av departementet for vitenskap og innovasjon ved Institutt for geografi og historie ved universitetet i La Laguna.

Området Malpaís de la Arena er rikt på arkeologi. Det er blitt kjent takket være øyas arkeologiske inventar og de tilfeldige funnene som stadig gjøres i området. Det er imidlertid ikke tidligere gjort noen arkeologiske undersøkelser som har gjort det mulig å sette en kronologisk ramme for urbefolkningens okkupasjon av dette området på øya i løpet av de ca. 1500 årene av den førspanske perioden.

Undersøkelse av urbefolkningen

Målet med denne arkeologiske utgravningen er todelt. På den ene siden å få en pålitelig arkeologisk sekvens med radiokarbondateringer som gir en tidsramme for urbefolkningens okkupasjon av Malpaís de la Arena og den nordlige delen av øya. På den andre siden ønsker vi å analysere de arkeobotaniske restene for å få en paleomiljøsekvens som gjør det mulig å sammenligne dataene med dataene fra den nærliggende Cueva de Villaverde, der Sandstone, Archaeology and Heritage-teamet og Dr. Vidal utfører sine undersøkelser.

Den nylige intervensjonen på Tejate-lokaliteten har gitt et svært homogent sett med materiell kultur fra majos. De har samlet inn rikelig med arkeozoologiske rester, fragmenter av keramikk, litiske og malakologiske rester. Undersøkelsene som er gjort, ser ut til å tyde på en punktuell og ikke langvarig menneskelig okkupasjon.

Karbon 14-analyse

Et av de mest interessante funnene som ble gjort under utgravningen, er dokumentasjonen av det som kan være forberedelsen av et gulv under den første bosetningen av hulrommet eller muligens gulvet av en stall. Funnene vil bli analysert og datert med karbon 14 i løpet av de kommende ukene.

I tillegg til å innhente radiokarbondateringer for sekvensen, vil alle prøvene av sedimenter bli tatt til universitetet i La Laguna. På denne måten vil rester av trekull, frø og andre arkeologiske rester bli funnet. Restene vil bli analysert av prosjektteamet.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter