Fortsatt «rolig» spansk boligmarked

Publisert

Gjennom 2019 har man sett jevn nedgang i antall solgte boliger i Spania. Det er flere saker som har ført til lavere omsetning men fortsatt stigende priser. Prisveksten på 4.7% for 2019 er laveste økning på tre år.

At landets politiske situasjon har bremset opp både investorer og vanlige folks apetitt på nye investeringer er godt kjent. Høyesteretts klønete implementering av landets nye lov om boliglån skadet markedet målbart.

30% færre nye lån til bolig i Spania

I august måned falt antall signerte lån til bolig i Spania med en tredjedel.

Mens folk ventet på implementeringen av høyesteretts dom hvor bankene ble dømt til å betale en større andel av de avgiftene man betaler når man låner til bolig gikk salget av boliger merkbart ned. Domstolen snudde så helt og opphevet sin egen dom noe som førte til at regjeringen nesten umiddelbart vedtok en ny lov som satte høyesterett til side. Spansk lov krevde at kostnader knyttet til formalisering av boliglånet skal betales av banken. Dette gjelder kostnader til til notar, eiendomsregister og gestoria. En vanlig lånekunde sparer med dette mellom 500 og 1000 Euro.

Den nye loven trådte i kraft 16. juni. Men med høyesteretts klønete håndtering skadet prosessen markedet da hverken banker, notarerer og eiendomsmeglere ikke helt viste hvordan dette skulle implementeres. Domstolenes avgjørelser om «ley de suelo», loven som setter en nedre grense for rente på lån, fikk tilbakevirkende kraft med et utall rettsaker og tvister som resultat. Den nye loven av 16. juni har ikke tilbakevirkende kraft.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter