Skatt på utleie av bolig i Spania

Publisert

Uansett hvor du måtte være bosatt, er leieinntekter fra eiendom i Spania skattepliktig i Spania. Dersom du bor i Oslo, og du har en leilighet i Spania som du leier ut, skal inntektene fra dette innberettes til og skattes hos spanske myndigheter.

Samtidig skal du også skatte av inntektene til Norge. For mange kommer dette som en overraskelse. Noen tror at siden de har skattet av inntekten til Norge, er alt i orden. Eller at siden de har skattet av inntekten i Spania, trenger den ikke innberettes i Norge.

Det er ikke riktig.

Er du bosatt i Norge, svarer du skatt til Norge for all din formue og alle dine inntekter i hele verden. Men du får (normalt) fradrag i Norge for skatt som pliktig skal erlegges i andre land. Skatt på leieinntekter av fast eiendom i Spania er et eksempel på dette. Skatteavtalen mellom Norge og Spania slår fast at skatt på utleie av fast eiendom i Spania første rekke kan skattes i Spania. Siden Norge i noen grad har en høyere skattesats på leie enn de har i Spania, skatter de deg kun for differansen mellom det spanske skattenivået og det norske.

Det er også viktig å være oppmerksom på at landene har forskjellige fradragsregler, forskjellige fribeløpsordninger m.m. Den store hovedregel omkring dette er at disse lever helt uavhengig av hverandre fra land til land. Dersom du skal betale skatt på leieinntekter både til Norge og Spania, får du i praksis liten glede i Norge av spanske fribeløp og reduserte satser, fordi Norge beskatter differansen opp til norsk nivå uansett.

Skatt på utleie i Spania

Hvordan skattes så utleie i Spania?

I prinsippet er prosentsatsen 21 prosent, men det er flere og viktige unntak fra denne.

For det første – hvis du leier din eneste bolig i Spania ut til en privatperson over 35 år, Får du fradrag for 60 prosent av leien, og av det overskytende skattes 21 prosent. Hvis du leier ut til 8.000 euro i året, regnes skatt av 3.200 euro. Satsen er 21 prosent som betyr 672 euro.

For det annet – dersom du leier ut til en person som er under 35 år, er inntil 7.200 euro skattefritt, og overskytende skattes med 21 prosent.

For det tredje – dersom du leier ut til et selskap, skatter du 21 prosent av hele leiebeløpet.

Fradrag for utgifter

Som utleier får du også fradrag for visse kostnader forbundet med leien. Det gis i Spania fradrag for de utgifter du som utleier har til strøm, vann, fellekostnader, renter på lån (avhengig av når du kjøpte boligen), eiendomsskatt, renovasjon, andre skatter og utgifter til forsikring. Denne fradragsretten er proporsjonal, som betyr at hvis du bare leier ut halve året, får du også bare fradrag for halvparten av årlig kostnad.

Her går det imidlertid et skille mellom utleier som bor i Norge og utleier som bor i Spania. En utleier som bor i Norge, får ikke fradrag for disse utgiftene i Spania og må søke fradrag for dem i Norge.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter