Nå skal det betales «riktig» skatt på boliger som kjøpes i Spania

Publisert

Spanias nye regjering varsler endringer i avgiftene man betaler ved kjøp av eiendom. Mest relevant for norske kjøpere av bolig i Spania er endringen av hvordan man vil kalkulere ITP, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. ITP utgjør største andel av kostnadene knyttet til det å kjøpe en bolig i Spania.

Dette er en avgift for «overførsel av formue» litt klønete oversatt. Avgiften er på 6-10% av prisen på boligen. Når regjeringen setter endringen ut i praksis vil man legge til side dagens grunnlag for avgiften til fordel for tilnærmet reell markedsverdi for boligen som grunnlag. I dag betaler man avgiften med prisen i skjøtet som grunnlag. Dette har lenge latt kjøpere av boliger sette en kunstig lav pris på boligen for på denne måten å betale lavere avgift.

Spanske skattemyndigheter, Hacienda, vil hente data fra eiendomsregistret og notarene slik at man kan bruke prisen betalt for andre tilsvarende boliger i samme område som grunnlag for å kalkulere markedsverdien.

Lovendringen er ett resultat av regjeringens varslede tiltak mot vasking av penger og unndragelse av skatt.

Les også: Kostnader ved eie av bolig i Spania

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter