Mulig skattesmell for de med “firmahytte” i Spania

Publisert

De som har sin spanske feriebolig eid gjennom et norsk selskap kan regne med endrede skatteregler i Norge. Den norske regjeringen la i vår frem sitt høringsutkast om “skatt på privat konsum i selskap”. Altså nye regler for beskatning av enkelte formuesgoder eller tjenester i selskapet som eier benytter privat. Dette rammer altså de som har investert i en spansk eiendom som er tilgjengelig for eiere og ansatte i det norske selskapet.

Om man faktisk bruker boligen selskapet eier er ikke avgjørende for skattleggingen i følge de nye reglene. Det er nok at eier kan disponere over boligen selskapet eier i Spania.

Det litt rare er at man er “skyldig” inntil motsatte er bevist. Skattyter pålegges altså bevisbyrden og må kunne dokumentere at man ikke har hatt disposisjonsrett over objektet.

Etter dagens regler vil eiers bruk av selskapets eiendeler eller tjenester uttaksbeskattes på selskapets hånd, mens eier blir utbyttebeskattet for den fordelen som mottas. Ifølge skattemyndighetene er ikke gjeldende regler effektive nok. Det nye forslaget omtales som «stoppregler» for anskaffelse av formuesobjekter i selskap til privat konsum.

Det foreslås at reglene skal gjelde for aksjeselskap, ansvarlige selskap og tilsvarende utenlandsk selskap. Det utenlandske selskapet kan uttaksbeskattes dersom det er skattepliktig til Norge, mens norske eiere i et utenlandsk selskap kan utbyttebeskattes etter de nye reglene selv om selskapet ikke er skattepliktig til Norge. Det skilles ikke mellom bolig og fritidseiendom.

Høringsfristen gitt ut 1. august 2022. Det gjenstår å se om forslaget blir vedtatt og hvordan de endelige reglene blir utformet. Men de som eier sin Spania-bolig gjennom sin bedrift bør følge med. Etter forslaget skal reglene tre i kraft fra 1. januar 2023.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter