I 2019 betaler du 34.3% mer for en bolig i Spania enn i 2014

Publisert

Både prisene og aktiviteten viser høy etterspørsel etter bolig i Spania. Tall fra eiendomsregistrene viser at prisen på boliger som skiftet eier første kvartal 2019 ble solgt for 8.7% mer enn samme perioden ett år tilbake. Nordmenn utgjør 1.8% av utlendingene som kjøper mer enn dobbelt så mange svensker 4.5% kjøpte i Spania.

Prisene har nå gått opp 34.3% totalt siden bunnen i 2014.

I tillegg til høyere priser har også aktiviteten i markedet gått opp vesentlig. Antallet eiendommer som skiftet hender økte med 11.4% til 133.860 i følge data fra eiendomsregisteret. Av disse var 25.475 helt nye boliger. Totalt har man solgt 521.550 boliger i Spania siste 12 månedene, dette er det største tallet man har sett på ti år.

Salg av boliger til ikke spanske statsborgere utgjorde 12.2% av handlene i markedet årets første kvartal.

Prisene er fortsatt 13.4% under toppnivået man nådde i 2007 i forkant av den globale finanskrisen.

Det er fortsatt britene som handler mest feriebolig på Spanskekysten. Utlendinger som kjøper bolig i Spania ordnet etter antall transaksjoner:

Storbritannia 13.8%, Frankrike 7.6%, Tyskland 6.9%, Marokko 6.1%, Romania 6.1%, Belgia 5.4%, Italia 4.9%, Kina 4,5%, Sverige 4.5%, Russland 3.3%, Holland 2.7%, Norge 1.8%, Ukrania 1.7%, Polen 1.6%, Algerie 1.5%, Irland 1.2%, Bulgaria 1.1%, Danmark 1.1% og Sveits 0.9%.

Boliglån i Spania

I snitt lånte man 126.250 Euro ved kjøp av bolig i Spania med en løpetid på 23 år. Det gjennomsnittlige lånet koster 588 Euro pr mnd. å betale ned.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter